Raport bieżący nr 50/2014

Data publikacji:

Zawarcie aneksu do umowy znaczącej z LW "Bogdanka" S.A.

Raport bieżący nr 49/2014

Data publikacji:

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENERGA SA w dniu 15 grudnia 2014 roku

Raport bieżący nr 48/2014

Data publikacji:

Moody’s aktualizuje informacje o ocenie ratingowej "Baa1" dla ENERGA SA

Raport bieżący nr 47/2014

Data publikacji:

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ENERGA SA

Raport bieżący nr 46/2014

Data publikacji:

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA

Raport bieżący nr 45/2014

Data publikacji:

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ENERGA SA

Raport bieżący nr 44/2014

Data publikacji:

Zawarcie przez Grupę ENERGA aneksu do umowy znaczącej z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju

Raport bieżący nr 43/2014

Data publikacji:

Zaświadczenie zgodności Spółki ENERGA SA w związku z emisją obligacji krajowych serii A

Raport bieżący nr 42/2014

Data publikacji:

Wybór biegłego rewidenta

Raport bieżący nr 41/2014

Data publikacji:

Aktualizacja Programu Inwestycyjnego Grupy ENERGA

Raport bieżący nr 40/2014

Data publikacji:

Rejestracja przez sąd uchylenia likwidacji spółki zależnej od ENERGA SA

Raport bieżący nr 39/2014

Data publikacji:

Utrzymanie ratingu spółki ENERGA przez agencję Fitch Ratings

Raport bieżący nr 38/2014

Data publikacji:

Uchylenie likwidacji spółki zależnej od ENERGA SA

Raport bieżący nr 37/2014

Data publikacji:

Zawarcie przez Grupę ENERGA aneksu do umowy znaczącej z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym

Raport bieżący nr 36/2014

Data publikacji:

Informacja o transakcjach na akcjach spółki ENERGA SA

Raport bieżący nr 35/2014

Data publikacji:

Uprawomocnienie się wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku w sprawie powództwa akcjonariusza FORTA Sp. z o. o. z siedzibą w Jasinie

Raport bieżący nr 34/2014

Data publikacji:

Zaświadczenie zgodności Spółki ENERGA SA w związku z emisją obligacji krajowych serii A

Raport bieżący nr 33/2014

Data publikacji:

Rozwiązanie spółki pośrednio zależnej od ENERGA SA

Raport bieżący nr 32/2014

Data publikacji:

Zawarcie przez Grupę ENERGA umowy znaczącej z Pekao S.A.

Raport bieżący nr 31/2014

Data publikacji:

Zbycie akcji ENERGA SA przez spółkę zależną ENERGA Wytwarzanie SA

Raport bieżący nr 30/2014

Data publikacji:

Określenie łącznych kosztów emisji

Raport bieżący nr 29/2014

Data publikacji:

Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 28/2014

Data publikacji:

Aktualizacja szacunkowej wartości umów Grupy ENERGA z PSE SA

Raport bieżący nr 27/2014

Data publikacji:

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENERGA SA w dniu 20 maja 2014 roku

Raport bieżący nr 26/2014

Data publikacji:

Powołanie członków Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 25/2014

Data publikacji:

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGA SA

Raport bieżący nr 24/2014

Data publikacji:

Wypłata dywidendy

Raport bieżący nr 23/2014

Data publikacji:

Zaświadczenie zgodności Spółki ENERGA SA w związku z emisją obligacji krajowych serii A

Raport bieżący nr 22/2014

Data publikacji:

Informacja o transakcjach na akcjach spółki ENERGA SA

Raport bieżący nr 21/2014

Data publikacji:

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA

Raport bieżący nr 20/2014

Data publikacji:

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA

Raport bieżący nr 19/2014

Data publikacji:

Rejestracja zmiany Statutu ENERGA SA

Raport bieżący nr 18/2014

Data publikacji:

Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku w sprawie powództwa akcjonariusza FORTA Sp. z o.o. z siedzibą w Jasinie

Raport bieżący nr 16/2014

Data publikacji:

Korekta raportu bieżącego nr 16/2014

Raport bieżący nr 17/2014

Data publikacji:

Zaświadczenie zgodności Spółki ENERGA SA

Raport bieżący nr 16/2014

Data publikacji:

Uchwały Zarządu i Rady Nadzorczej ENERGA SA w sprawie wniosku o podział zysku za rok obrotowy 2013

Raport bieżący nr 15/2014

Data publikacji:

Korekta raportu bieżącego nr 15/2014

Raport bieżący nr 15/2014

Data publikacji:

Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2013 rok

Raport bieżący nr 14/2014

Data publikacji:

Informacja o wpływie zdarzeń jednorazowych o charakterze niepieniężnym na skonsolidowane wyniki finansowe Grupy ENERGA za 2013 rok

Raport bieżący nr 13/2014

Data publikacji:

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENERGA SA w dniu 17 lutego 2014 roku

Raport bieżący nr 12/2014

Data publikacji:

Zmiana w Statucie ENERGA SA

Raport bieżący nr 11/2014

Data publikacji:

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGA SA

Raport bieżący nr 10/2014

Data publikacji:

Informacja udzielona akcjonariuszowi w trybie art. 428 § 6 KSH

Raport bieżący nr 9/2014

Data publikacji:

Informacja o transakcjach na akcjach spółki ENERGA SA

Raport bieżący nr 7/2014

Data publikacji:

Znaczne pakiety akcji/ zmiana stanu posiadania

Raport bieżący nr 7/2014

Data publikacji:

Dopuszczenie i wprowadzenie obligacji serii A ENERGA SA do obrotu na rynku regulowanym oraz ich wykluczenie z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst

Raport bieżący nr 6/2014

Data publikacji:

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA

Raport bieżący nr 5/2014

Data publikacji:

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA

Raport bieżący nr 4/2014

Data publikacji:

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 roku

Raport bieżący nr 3/2014

Data publikacji:

Zatwierdzenie prospektu emisyjnego

Raport bieżący nr 2/2014

Data publikacji:

Powołanie członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 1/2014

Data publikacji:

Zakończenie działań stabilizacyjnych i informacja o transakcjach stabilizacyjnych na akcjach ENERGA SA

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem