Uchylenie likwidacji spółki zależnej od ENERGA SA

Należy do:

  • Raporty bieżące
Tytuł raportu: Uchylenie likwidacji spółki zależnej od ENERGA SA
Data: 03.10.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 38/2014

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki ENERGA SA z siedzibą w Gdańsku ("Spółka", "ENERGA SA") powziął w dniu 3 października 2014 roku informację o uchyleniu z dniem 30 września 2014 roku przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki w 100% zależnej od ENERGA SA – Międzynarodowe Centrum Szkolenia Energetyki Sp. z o.o. – likwidacji tej spółki.

Uzasadnieniem decyzji jest usprawnienie procesu przekształceń spółki: jej jednoczesnej likwidacji i połączenia, wynikających z uchwały podjętej przez Radę Nadzorczą Spółki ENERGA SA w dniu 29 września 2014 roku o połączeniu spółek zależnych od ENERGA SA w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej Międzynarodowe Centrum Szkolenia Energetyki Sp. z o.o. na spółkę przejmującą RGK Sp. z o.o. ("RGK") z podwyższeniem kapitału zakładowego RGK. Planowane połączenie jest związane z prowadzeniem sprzedaży trudno zbywalnych aktywów Grupy Kapitałowej ENERGA w ramach jednej dedykowanej do tego celu spółki RGK.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 24 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem