Obligacje hybrydowe

4 września 2017 roku ENERGA SA i Europejski Bank Inwestycyjny ("EBI") zawarły umowy: (i) subskrypcyjną, stanowiącą podstawę do przeprowadzenia emisji obligacji hybrydowych o wartości 250 mln EUR, oraz (ii) projektową, określającą szczegółowe wymogi dotyczące finansowanego zadania inwestycyjnego (raport bieżący nr 36/2017).

Emisja Obligacji odbyła się 12 września 2017 roku. Wyemitowane Obligacje to podporządkowane, niezabezpieczone, kuponowe papiery wartościowe na okaziciela, które zostały objęte przez EBI w ramach operacji Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, uruchomionego przez EBI wspólnie z Komisją Europejską w celu realizacji tzw. planu Junckera.

Transze i oprocentowanie

Transza

Kwota

Termin wykupu
(w latach)

Pierwszy okres finansowania

Transza I

125 mln EUR

16

6 lat od daty emisji

Transza II

125 mln EUR

20

10 lat od daty emisji

Obligacje są oprocentowane według stałej stopy procentowej szacowanej według formuły określonej w warunkach emisji.

Zgodnie z charakterystyką finansowania hybrydowego w pierwszym okresie finansowania nie będzie możliwy wcześniejszy wykup Obligacji przez ENERGA SA oraz nie będzie możliwa wcześniejsza sprzedaż Obligacji przez EBI na rzecz osób trzecich (w obu przypadkach z zastrzeżeniem wyjątków określonych w umowie). W tym samym okresie Spółka może, według własnego uznania, wybrać odroczenie całości lub części płatności Odsetek.

Rating

Fitch Ratings  
Rating BB
Data przyznania 13.09.2017
Data ostatniej zmiany ratingu 29.05.2020

 

Zgodnie z metodologią Fitch (Non-Financial Corporates Hybrids Treatment and Notching Criteria) przedmiotowe obligacje na potrzeby kalkulacji wskaźników dźwigni finansowej zostaną zakwalifikowane jako kapitał własny w wysokości 50 proc. finansowania.

Cel pozyskania finansowania:

Realizacja programu inwestycyjnego w segmencie Dystrybucja obejmującego modernizację oraz rozbudowę aktywów dystrybucyjnych Grupy ENERGA w latach 2017-2019. Wynikiem planowanych inwestycji jest zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej przy jednoczesnym ograniczeniu strat sieci i poprawie jakości obsługi. Szacowane nakłady kwalifikowane w tym okresie to około 814 mln EUR.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem