Dane finansowe

 Skonsolidowane podstawowe dane finansowe za lata 2015-2023

W mln PLN

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Przychody

10 804

10 181

10 534

10 337

11 479

12 496

13 692

20 444

26 087

EBITDA*

2 216

2 027

2 160

1 877

2 039

2 038

2 449

2 573

2 885

marża EBITDA

21%20%21% 18%16,8%16,2%17,9%12,6%11,1%

Zysk z działalności operacyjnej

1 280487 1 2101 1764596641 2781 3671 692

Zysk netto

840147789744(1 001)(444)9371 009606

CAPEX

1 5831 5671 4021 6681 5741 7212 1073 2604 334

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego

1 658

1 464

3 643

2 726

1 461

221

340

1 100

1 678

*Energa SA definiuje EBITDA jako zysk/strata z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację oraz odpisy aktualizujące wartość niefinansowych aktywów trwałych. W związku ze zmianą definicji EBITDA począwszy od roku 2016, EBITDA dla okresów porównywalnych (2013-2015) została rekalkulowana wg nowej definicji. EBITDA nie jest zdefiniowana przez MSSF i nie należy jej traktować jako alternatywy dla miar i kategorii zgodnych z MSSF. Ponadto EBITDA nie ma jednolitej definicji. Sposób obliczania EBITDA przez inne spółki może się istotnie różnić od sposobu, w jaki oblicza ją Energa SA. W efekcie EBITDA przedstawiona w tym miejscu, jako taka, nie stanowi podstawy dla porównania z EBITDA wykazywaną przez inne spółki.

Wskaźnik

Definicja

2015 20162017201820192020202120222023
Rentowność          
rentowność kapitałów własnych (ROE)zysk netto za okres / kapitał własny na koniec okresu9,5%1,7%8,3%7,2%-10,8%-5,1%9,4%8,7%4,9%
rentowność sprzedaży (ROS)zysk netto za okres / przychody ze sprzedaży7,8%1,4% 7,5%7,2%-8,2%-3,6%6,8%4,9%2,3%
rentowność majątku (ROA)zysk netto za okres / aktywa ogółem na koniec okresu4,6%0,8%3,7%3,4%-4,8%-2,3%4,4%3,7%1,9%
Płynność          
wskaźnik płynności bieżącejaktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe2,01,72,31,70,90,70,60,60,6
Zadłużenie          
zobowiązania finansowe (mln zł)suma zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz z tytułu dłużnych papierów wartościowych, zarówno długo- i krótkoterminowych5 8706 1377 7107 1837 6616 7366 1137 50411 575
zobowiązania finansowe netto (mln zł)zobowiązania finansowe – środki pieniężne i ich ekwiwalenty


4 201   

4 6784 0694 4596 2006 5155 7736 4049 897
wskaźnik długu netto/EBITDAzobowiązania finansowe netto / EBITDA1,92,31,41,82,22,31,61,82,9

 


 

Archiwum

Lista załączników

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem