Dane finansowe

 Skonsolidowane podstawowe dane finansowe za lata 2014-2022

W mln PLN

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Przychody10 590

10 804

10 181

10 534

10 337

11 479

12 496

13 692

20 444

EBITDA*

2 357

2 216

2 027

2 160

1 877

2 039

2 038

2 449

2 573

marża EBITDA

22%

21%20%21% 18%16,8%16,2%17,9%12,6%

Zysk z działalności operacyjnej

1 4461 280487 1 2101 1764596641 2781 367

Zysk netto

1 006

840147789744(1 001)(444)9371 009

CAPEX

1 4771 5831 5671 4021 6681 5741 7212 1073 260

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego

1 911

1 658

1 464

3 643

2 726

1 461

221

340

1 100

*Energa SA definiuje EBITDA jako zysk/strata z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację oraz odpisy aktualizujące wartość niefinansowych aktywów trwałych. W związku ze zmianą definicji EBITDA począwszy od roku 2016, EBITDA dla okresów porównywalnych (2013-2015) została rekalkulowana wg nowej definicji. EBITDA nie jest zdefiniowana przez MSSF i nie należy jej traktować jako alternatywy dla miar i kategorii zgodnych z MSSF. Ponadto EBITDA nie ma jednolitej definicji. Sposób obliczania EBITDA przez inne spółki może się istotnie różnić od sposobu, w jaki oblicza ją Energa SA. W efekcie EBITDA przedstawiona w tym miejscu, jako taka, nie stanowi podstawy dla porównania z EBITDA wykazywaną przez inne spółki.

Wskaźnik

Definicja

2014 2015 2016201720182019202020212022
Rentowność          
rentowność kapitałów własnych (ROE)zysk netto za okres / kapitał własny na koniec okresu11,8%9,5%1,7%8,3%7,2%-10,8%-5,1%9,4%8,7%
rentowność sprzedaży (ROS)zysk netto za okres / przychody ze sprzedaży9,5%7,8%1,4% 7,5%7,2%-8,2%-3,6%6,8%4,9%
rentowność majątku (ROA)zysk netto za okres / aktywa ogółem na koniec okresu5,6%4,6%0,8%3,7%3,4%-4,8%-2,3%4,4%3,7%
Płynność          
wskaźnik płynności bieżącejaktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe2,12,01,72,31,70,90,70,60,6
Zadłużenie          
zobowiązania finansowe (mln zł)suma zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz z tytułu dłużnych papierów wartościowych, zarówno długo- i krótkoterminowych5 7505 8706 1377 7107 1837 6616 7366 1137 504
zobowiązania finansowe netto (mln zł)zobowiązania finansowe – środki pieniężne i ich ekwiwalenty3 818


4 201   

4 6784 0694 4596 2006 5155 7736 404
wskaźnik długu netto/EBITDAzobowiązania finansowe netto / EBITDA1,71,92,31,41,82,22,31,61,8

 


 

Archiwum

Lista załączników

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem