Raport bieżący nr 34/2024

Data publikacji:

Informacja o zatwierdzeniu przez Prezesa URE taryfy dla energii elektrycznej dla klientów grup taryfowych G od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

Raport bieżący nr 33/2024

Data publikacji:

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Energa SA w dniu 20 czerwca 2024 roku

Raport bieżący nr 32/2024

Data publikacji:

Treść uchwał podjętych i niepodjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Energa SA w dniu 20 czerwca 2024 roku

Raport bieżący nr 31/2024

Data publikacji:

Cofnięcie wniosku złożonego do Komisji Nadzoru Finansowego o wycofanie akcji Energa SA z obrotu na rynku regulowanym

Raport bieżący nr 30/2024

Data publikacji:

Powołanie Członka Rady Nadzorczej Energa SA

Raport bieżący nr 29/2024

Data publikacji:

Uzupełnienie informacji nt. osoby powołanej na stanowisko Członka Zarządu Energa SA - uzupełnienie raportu bieżącego nr 24/2024

Raport bieżący nr 28/2024

Data publikacji:

Zmiana w Zarządzie Energa SA

Raport bieżący nr 27/2024

Data publikacji:

Złożenie rezygnacji z pełnienia funkcji w Zarządzie Energa SA

Raport bieżący nr 26/2024

Data publikacji:

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energa SA zwołanego na 20 czerwca 2024 roku

Raport bieżący nr 25/2024

Data publikacji:

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Energa SA na dzień 20 czerwca 2024 roku

Raport bieżący nr 24/2024

Data publikacji:

Zmiana w Zarządzie Energa SA

Raport bieżący nr 23/2024

Data publikacji:

Zmiana terminów publikacji skonsolidowanych raportów okresowych za I kwartał 2024 roku, za I półrocze 2024 roku oraz za III kwartał 2024 roku

Raport bieżący nr 22/2024

Data publikacji:

Szacunkowe dane finansowe i operacyjne Grupy Energa za I kwartał 2024 roku

Raport bieżący nr 21/2024

Data publikacji:

Odwołanie Członka Rady Nadzorczej Energa SA

Raport bieżący nr 20/2024

Data publikacji:

Ocena Rady Nadzorczej Energa SA dotycząca wniosku ws. podziału zysku netto Spółki za 2023 rok

Raport bieżący nr 19/2024

Data publikacji:

Uzupełnienie informacji nt. osób powołanych na stanowiska Członków Zarządu Energa SA - uzupełnienie raportu bieżącego nr 17/2024

Raport bieżący nr 18/2024

Data publikacji:

Rekomendacja Zarządu Energa SA ws. podziału zysku netto Spółki za 2023 rok

Raport bieżący nr 17/2024

Data publikacji:

Zmiany w Zarządzie Energa SA

Raport bieżący nr 16/2024

Data publikacji:

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Energa SA w dniu 4 kwietnia 2024 roku

Raport bieżący nr 15/2024

Data publikacji:

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Energa SA w dniu 4 kwietnia 2024 roku

Raport bieżący nr 14/2024

Data publikacji:

Zmiany w Radzie Nadzorczej Energa SA

Raport bieżący nr 13/2024

Data publikacji:

Pismo akcjonariusza dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energa SA zwołanego na 4 kwietnia 2024 roku

Raport bieżący nr 12/2024

Data publikacji:

Wyrok sądu w sprawie powództwa o uchylenie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energi SA

Raport bieżący nr 11/2024

Data publikacji:

Zmiany w Zarządzie Energa SA

Raport bieżący nr 10/2024

Data publikacji:

Rozstrzygnięcie Sądu Apelacyjnego w sprawie o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energi SA

Raport bieżący nr 9/2024

Data publikacji:

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energa SA zwołanego na 4 kwietnia 2024 roku

Raport bieżący nr 8/2024

Data publikacji:

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energa SA na dzień 4 kwietnia 2024 roku

Raport bieżący nr 7/2024

Data publikacji:

Złożenie rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Energa SA

Raport bieżący nr 6/2024

Data publikacji:

Szacunkowe dane finansowe i operacyjne Grupy Energa za IV kwartał 2023 roku i za 2023 rok

Raport bieżący nr 5/2024

Data publikacji:

Zmiana w Zarządzie Energa SA

Raport bieżący nr 4/2024

Data publikacji:

Złożenie rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Energa SA

Raport bieżący nr 3/2024

Data publikacji:

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku

Raport bieżący nr 2/2024

Data publikacji:

Wyrok sądu w sprawie powództwa o uchylenie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energi SA

Raport bieżący nr 1/2024

Data publikacji:

Informacja o konieczności zawiązania rezerwy na umowy sprzedaży energii elektrycznej dotyczące grup taryfowych G nieobjętych taryfą Prezesa URE

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem