Euroobligacje

 

Program emisji euroobligacji średnioterminowych EMTN (Euro Medium Term Notes)

Program ustanowiony w 2012 roku, w ramach którego ENERGA Finance AB (publ), działająca jako spółka w 100% zależna od ENERGA SA z siedzibą w Szwecji, może emitować euroobligacje o terminie wykupu od jednego roku do dziesięciu lat na kwotę maksymalną 1 mld EUR. Gwarantem emisji na maksymalną kwotę 1,25 mld EUR do 31 grudnia 2033 r. jest ENERGA SA. 

Wyemitowane euroobligacje są notowane na rynku regulowanym w Luksemburgu (www.bourse.lu).

 

Emisje euroobligacji w ramach programu EMTN

 

Numer ISIN

Kwota emisji

Ilość obligacji

Data emisji

Data wykupu

Kupon

1.

XS0906117980

 €  500 000 000

 5000 szt.

19.03.2013

19.03.2020

3,25%

2.

XS1575640054

€  300 000 000

600 szt.

07.03.2017

07.03.2027

2,125%

 

 EMTN Programme Base Prospectus (komunikat dostępny tylko w wersji anglojęzycznej)

 

 Ratingi

  Fitch
  Rating Data
otrzymania
Data 
aktualizacji
Program EMTN BBB 08.03.2013 28.11.2016
Euroobligacje 1. BBB 08.03.2013  -
2. BBB 01.03.2017 -

 

ENERGA Finance AB(Publ) wybrała Luksemburg jako Państwo Macierzyste  ("Home Member State") (komunikat dostępny tylko w wersji anglojęzycznej)