Euroobligacje


Numer ISIN


Kwota emisji

Ilość obligacji


Data emisji


Data wykupu


Kupon

XS0906117980

 €  500 000 000,00

 5000 szt.

19.03.2013

18.03.2020

3,25%

 

 

Program emisji euroobligacji

 

W dniu 15 listopada 2012 roku ustanowiony został program emisji euroobligacji średnioterminowych EMTN („Program EMTN”) na kwotę maksymalną 1 mld EUR.  W ramach Programu EMTN, ENERGA Finance AB (publ), działająca jako spółka w 100% zależna od ENERGA SA z siedzibą w Szwecji, może emitować euroobligacje o terminie wykupu od jednego roku do dziesięciu lat. W celu zabezpieczenia zobowiązań wynikających z emisji euroobligacji ENERGA SA udzieliła gwarancji spółce ENERGA Finance AB do łącznej wysokości 1,25 mld EUR obowiązującej do 31 grudnia 2024 roku.

W dniu 8 marca 2013 roku agencja ratingowa Moody’s Investors Service przyznała Programowi EMTN tymczasowy długoterminowy rating kredytowy na poziomie (P)Baa1 z perspektywą negatywną. W tym samym dniu agencja ratingowa Fitch Ratings przyznała Programowi EMTN rating w walucie obcej BBB, jak też planowanej emisji euroobligacji w ramach tego Programu oczekiwany rating w walucie obcej BBB (EXP).

W dniu 19 marca 2013 roku ENERGA Finance AB (publ) przeprowadziła pierwszą emisję euroobligacji w kwocie 500 mln EUR w ramach Programu EMTN. Pierwsza emisja obejmuje euroobligacje o wartości nominalnej 99,704 każda, z 7-letnim terminem wykupu, od których płatny będzie roczny kupon w wysokości 3,250%. Wyemitowane euroobligacje są notowane na rynku regulowanym w Luksemburgu (www.bourse.lu).

 

 

  Moody's Data
otrzymania

Data 
aktualizacji

Fitch Data
otrzymania
Data 
aktualizacji
Program EMTN (P)Baa1  16.12.2013 9.02.2017 BBB 8.03.2012 28.11.2016
Euroobligacje -     BBB 7.10.2014  

 

ENERGA Finance AB(Publ) wybrała Luksemburg jako Państwo Macierzyste  ("Home Member State")

(komunikat dostępny tylko w wersji anglojęzycznej)