Ratingi

 

 Fitch       
Długoterminowy rating Spółki w walucie krajowej BBB
Długoterminowy rating Spółki w walucie obcej BBB
Rating niepodporządkowanego niezabezpieczonego długu Spółki w walucie krajowej BBB
Rating niepodporządkowanego niezabezpieczonego długu Spółki w walucie obcej BBB
Raiting długu podporządkowanego Spółki BB+(pol)
Krajowy rating niepodporządkowanego niezabezpieczonego długu A+(pol)
Krajowy rating długoterminowy A+(pol)
Perspektywa ratingu Stabilna
Data nadania ratingu 19 styczeń 2012
Data ostatniej zmiany ratingu 12 październik 2012
Data ostatniego potwierdzenia ratingu 3 czerwca 2019

 

 

Metodologia Fitch

(link)