Powołanie członka Rady Nadzorczej

Należy do:

  • Raporty bieżące
Tytuł raportu: Powołanie członka Rady Nadzorczej
Data: 17.01.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 2/2014

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki ENERGA SA ("Spółka") przekazuje do wiadomości, że Akcjonariusz–Minister Skarbu Państwa złożył oświadczenie informując, iż na podstawie §18 ust. 3 pkt. 3) Statutu Spółki ENERGA SA, w którym mowa o przysługującym mu uprawnieniu osobistym, powołał w dniu 16 stycznia do Rady Nadzorczej Spółki Pana Bogusława Nadolnika.

 

Notka biograficzna została zamieszczona poniżej.

 

Bogusław Nadolnik jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Kierunek Zarządzanie i Marketing. Ukończył również studia podyplomowe w zakresie Audyt Wewnętrzny i Kontrola Wewnętrzna w Instytucie Organizacji i Zarządzania ORGMASZ w Warszawie i Międzynarodowym Centrum Szkolenia i Doradztwa Sp. z o.o. W latach 1990–1992 ukończył Zarządzanie Małym Biznesem w Georgetown University Washington D.C. (USA), gdzie rozpoczął karierę zawodową jako praktykant. Po powrocie do Polski w 1994 roku podjął pracę w Wydziale Organizacyjnym Gabinetu Ministra jako starszy specjalista, a następnie p.o. Dyrektora Gabinetu Ministra w Ministerstwie Rolnictwa i Gospodarski Żywnościowej. W latach 1996–2006 pracował w Ministerstwie Skarbu Państwa jako Zastępca Dyrektora Departamentu Finansów Skarbu Państwa, Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów oraz p.o. Dyrektora Biura ds. Pomocy Publicznej. W latach 2007–2008 pełnił funkcję Sekretarza Powiatu Legionowskiego w Starostwie Powiatowym w Legionowie. W 2008 roku przeszedł do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, gdzie pracował na stanowisku Podsekretarza Stanu. Od 2008 do 2013 roku sprawował funkcję Zastępcy Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Obecnie jest Dyrektorem Departamentu Działań Poprywatyzacyjnych w Ministerstwie Skarbu Państwa.

Zasiadał w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa: Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., Polimex-Cekop Sp. z o.o., Metalexport Sp. z o.o., Beskidzkie Tartaki "Bestar" S.A., Bank Gospodarki Żywnościowej S.A., VII Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. im. Kazimierza Wielkiego, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Uzdrowisko Krynica Żegiestów S.A. oraz Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A.

 

Działalność Pana Bogusława Nadolnika nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki ENERGA. Pan Bogusław Nadolnik nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani też nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Bogusław Nadolnik nie figuruje w rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem