Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej

Należy do:

  • Raporty bieżące
Numer raportu: Raport bieżący nr 29/2014

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2014, Zarząd spółki ENERGA SA ("Spółka") informuje, że w dniu 6 czerwca 2014 roku Rada Nadzorcza Spółki IV kadencji ukonstytuowała się w następujący sposób:

1) Bogusław Nadolnik – Przewodniczący Rady Nadzorczej,

2) Marian Gawrylczyk – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

3) Paula Ziemiecka-Księżak -Sekretarz Rady Nadzorczej,

4) Jarosław Mioduszewski - Członek Rady Nadzorczej,

5) Mirosław Szreder - Członek Rady Nadzorczej,

6) Zbigniew Wtulich - Członek Rady Nadzorczej,

7) Jakub Żołyniak – Członek Rady Nadzorczej,

Dodatkowo, Rada Nadzorcza postanowiła w skład Komitetu Audytu powołać następujących członków: Mirosława Szredera, Mariana Gawrylczyka, Jarosława Mioduszewskiego i Zbigniewa Wtulicha.

Życiorysy członków Rady Nadzorczej zostały przekazane Raportem bieżącym nr 26/2014 oraz zamieszczone na stronie internetowej Spółki.

Podstawa prawna:

§ 28 pkt 3 w zw. z § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem