Korekta raportu bieżącego nr 15/2014

Należy do:

  • Raporty bieżące
Tytuł raportu: Korekta raportu bieżącego nr 15/2014
Data: 05.03.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 15/2014

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Spółka ENERGA SA informuje, że w wyniku oczywistej omyłki pisarskiej, w raporcie bieżącym nr 15/2014 została błędnie podana zmiana daty publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2013 rok z 10 marca 2013 roku na 7 marca 2013 roku, a powinno być: z 10 marca 2014 na 7 marca 2014 roku.

Podstawa prawna: §103 ust. 1 i §6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem