Zaświadczenie zgodności Spółki ENERGA SA

Należy do:

  • Raporty bieżące
Tytuł raportu: Zaświadczenie zgodności Spółki ENERGA SA
Data: 10.03.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 17/2014

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zgodnie z pkt 19 Warunków Emisji Zarząd ENERGA SA przekazuje do wiadomości Zaświadczenie zgodności zawierające wyliczenie wskaźnika dźwigni finansowej za rok 2013.

 

Wskaźnik dźwigni finansowej obliczony na dzień 31 grudnia 2013 roku w oparciu o skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENERGA SA za rok 2013 sporządzone według MSSF UE wynosi: 1,49.

Powyższy Wskaźnik dźwigni finansowej został obliczony w oparciu o następujące pozycje sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje niezbędne do jego oszacowania:

 

1.Zadłużenie finansowe netto na dzień 31 grudnia 2013 roku – 2 930 953 tys. zł, w tym:

a.Kredyty i pożyczki – 2 085 725 tys. zł;

b.Wyemitowane instrumenty dłużne – 3 190 037 tys. zł;

c.Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego – 7 496 tys. zł;

d.Środki pieniężne i ich ekwiwalenty – (2 352 305) tys. zł.

 

2.EBITDA za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku – 1 965 469 tys. zł, w tym:

a.Zysk z działalności operacyjnej – 1 194 834 tys. zł;

b.Amortyzacja – 770 635 tys. zł.

 

Podstawa prawna:

§4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu obrotu regulowanego rynku pozagiełdowego

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem