Utrzymanie ratingu spółki ENERGA przez agencję Fitch Ratings

Należy do:

  • Raporty bieżące
Tytuł raportu: Utrzymanie ratingu spółki ENERGA przez agencję Fitch Ratings
Data: 07.10.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 39/2014

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ENERGA SA ("Spółka") informuje, że w dniu 7 października 2014 roku agencja ratingowa Fitch Ratings ("Agencja", "Fitch") potwierdziła długoterminowe oceny ratingowe w walucie obcej i krajowej dla Spółki jako emitenta na poziomie "BBB" z perspektywą stabilną oraz ocenę na poziomie "BBB" dla wyemitowanych przez spółkę zależną ENERGA Finance AB (publ) obligacji.

Utrzymanie ratingu Agencja uzasadnia dominującym udziałem regulowanej działalności dystrybucyjnej w EBITDA Grupy, który ogranicza ryzyko biznesowe i zapewnia przewidywalność przepływów środków pieniężnych.

Fitch w swoim raporcie nie wyklucza podwyższenia długoterminowego ratingu Spółki jako emitenta oraz ratingu dla niepodporządkowanego długu niezabezpieczonego Spółki w przypadku utrzymania dominującej roli segmentu dystrybucji w nakładach inwestycyjnych i strategii Spółki oraz dalszej poprawy otoczenia regulacyjnego. Agencja oczekuje m.in. wprowadzenia wieloletniego systemu taryfowego i eliminacji lub zmniejszenia wpływu na przepływy pieniężne obowiązku zakupu energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (tzw. roli Sprzedawcy z Urzędu).

Pełna treść raportu Agencji jest dostępna na stronie Fitch Ratings.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 26 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem