Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA

Należy do:

  • Raporty bieżące
Tytuł raportu: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA
Data: 22.01.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 5/2014

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA

Podstawa prawna

Treść raportu:

Zarząd Spółki ENERGA SA ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2, art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 pkt 1 i 3 Statutu Spółki, a także w związku z wnioskiem Akcjonariusza - Skarbu Państwa złożonym na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030 ze zmianami), zwołuje na dzień 17 lutego 2014 roku o godz. 10.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Gdańsku, Aleja Zwycięstwa 14, w Sali Nr 5 Multikino S.A.

 

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA, sporządzone zgodnie z art. 4022 Kodeksu spółek handlowych stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

 

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.).

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem