Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA

Należy do:

  • Raporty bieżące
Tytuł raportu: Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA
Data: 18.11.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 46/2014

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki ENERGA SA ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał będących przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA zwołanego na dzień 15 grudnia 2014 roku o godz. 10.00 ("NWZ"), które odbędzie się w Gdańsku, przy al. Grunwaldzkiej 472, w budynku Olivia Tower, XII piętro, w Sali Olivia Sky Club. Projekty uchwał stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego, a w związku z punktem 5 i 6 porządku obrad NWZ załącznik zawiera również dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu wraz z treścią proponowanych zmian oraz projekty tekstów jednolitych Statutu Spółki i Regulaminu Walnego Zgromadzenia z uwzględnieniem zmian.

 

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2) i 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem