Korekta raportu bieżącego nr 16/2014

Należy do:

  • Raporty bieżące
Tytuł raportu: Korekta raportu bieżącego nr 16/2014
Data: 13.03.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 16/2014

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Spółka ENERGA SA informuje, że w raporcie bieżącym nr 16/2014 z dnia 7 marca 2014 roku omyłkowo użyto sformułowania "kapitał zakładowy" zamiast "kapitału zapasowego".

 

Było: "(…) na kapitał zakładowy przeznaczyć pozostałą kwotę 84 981 644,09 złotych (słownie: osiemdziesiąt cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści cztery złote i dziewięć groszy) tj. 17,03% zysku netto."

 

Winno być: "(…) na kapitał zapasowy przeznaczyć pozostałą kwotę 84 981 644,09 złotych (słownie: osiemdziesiąt cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści cztery złote i dziewięć groszy) tj. 17,03% zysku netto."

 

Podstawa prawna: §6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem