Uprawomocnienie się wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku w sprawie powództwa akcjonariusza FORTA Sp. z o. o. z siedzibą w Jasinie

Należy do:

  • Raporty bieżące
Tytuł raportu: Uprawomocnienie się wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku w sprawie powództwa akcjonariusza FORTA Sp. z o. o. z siedzibą w Jasinie
Data: 16.09.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 35/2014

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 18/2014 z 26 marca 2014 roku, Zarząd spółki ENERGA SA ("Spółka", "ENERGA") informuje, że w dniu 15 września 2014 roku został powiadomiony o uprawomocnieniu się z dniem 22 sierpnia 2014 roku wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 26 marca 2014 roku oddalającego powództwo akcjonariusza FORTA Sp. z o.o. z siedzibą w Jasinie o stwierdzenie nieważności (ewentualnie o uchylenie) uchwały nr 24 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA z dnia 3 września 2013 roku oraz umarzającego postępowanie w zakresie żądania uchylenia uchwały nr 23 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA z dnia 3 września 2013 roku w związku z cofnięciem powództwa w tym zakresie.

Podstawa prawna: 38 ust. 1 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem