Rozwiązanie spółki pośrednio zależnej od ENERGA SA

Należy do:

  • Raporty bieżące
Tytuł raportu: Rozwiązanie spółki pośrednio zależnej od ENERGA SA
Data: 03.07.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 33/2014

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W związku z prowadzoną optymalizacją struktury Grupy ENERGA, Zarząd spółki ENERGA SA z siedzibą w Gdańsku ("Spółka") informuje, że Spółka otrzymała w dniu 2 lipca 2014 roku treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pośrednio zależnej - ENERGA Elektrociepłownia Kalisz SA ("Spółka Zależna"), dotyczących rozwiązania Spółki Zależnej i otwarcia likwidacji oraz ustanowienia likwidatora w osobie Pawła Błażyńskiego. ENERGA Elektrociepłownia Kalisz SA jest jednostką w 100% zależną od ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o., w której 100%-owym udziałowcem jest spółka bezpośrednio zależna od ENERGA SA - ENERGA Wytwarzanie SA.

Majątek produkcyjny i nieruchomości Spółki Zależnej zostały w całości sprzedane do ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o., a zorganizowana część przedsiębiorstwa Spółki Zależnej została przeniesiona do spółki pośrednio zależnej od ENERGA SA - Ciepło Kaliskie Sp. z o.o.. Proces rozwiązania Spółki Zależnej wynika z konsolidacji poszczególnych segmentów działalności i ma na celu uproszczenie struktury oraz ograniczenie liczby podmiotów Grupy ENERGA.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 24 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem