Zbycie akcji ENERGA SA przez spółkę zależną ENERGA Wytwarzanie SA

Należy do:

  • Raporty bieżące
Tytuł raportu: Zbycie akcji ENERGA SA przez spółkę zależną ENERGA Wytwarzanie SA
Data: 12.06.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 31/2014

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ENERGA SA ("Spółka") informuje, że w dniu 12 czerwca 2014 roku został powiadomiony przez spółkę zależną ENERGA Wytwarzanie SA, iż w dniu 12 czerwca 2014 roku dokonała ona zbycia 3 190 sztuk akcji ENERGA SA po średniej cenie zbycia 1 akcji w wysokości 20,36 zł, tj. za łączną kwotę 64.935,89 zł.

ENERGA Wytwarzanie SA weszła w posiadanie akcji Spółki w dniu 31 października 2013 roku w wyniku połączenia w drodze sukcesji generalnej z EPW Karcino Sp. z o.o., która to spółka na potrzebę przeprowadzenia operacji scalenia akcji Spółki, zgodnie z uchwałą nr 22 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA z 3 września 2013 roku, nabyła 110 008 akcji ENERGA SA (przed scaleniem) w celu pokrycia niedoborów scaleniowych związanych ze scaleniem akcji.

W związku z tym, że operacja scalenia akcji ENERGA SA została zamknięta, nie istnieje potrzeba dalszego posiadania akcji przez ENERGA Wywarzanie SA. Zbyte przez ENERGA Wytwarzanie SA akcje Spółki o wartości nominalnej 10,92 zł każda stanowiły 0,00077% kapitału zakładowego Spółki ENERGA SA i uprawniały do wykonywania 3 190 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po dokonaniu transakcji zbycia akcji Spółki, ENERGA Wytwarzanie SA nie posiada żadnych akcji ENERGA SA.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem