Rejestracja zmiany Statutu ENERGA SA

Należy do:

  • Raporty bieżące
Tytuł raportu: Rejestracja zmiany Statutu ENERGA SA
Data: 11.04.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 19/2014

Rejestracja zmiany Statutu ENERGA SA

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki ENERGA SA ("Spółka", "ENERGA") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2014 z dnia 18 lutego 2014 roku informuje, że Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 8 kwietnia 2014 roku dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany w Statucie Spółki ENERGA SA przyjętej uchwałą nr 3/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGA SA z dnia 17 lutego 2014 roku.

Dotychczasowy zapis § 33 ust. 2 Statutu Spółki w brzmieniu:

"2. Uprawnienia osobiste, o których mowa § 18 i § 19 Statutu, wygasają z dniem, w którym udział uprawnionego w kapitale zakładowym jest mniejszy niż 10%.",

otrzymał nową, następującą treść:

"2. Uprawnienia osobiste, o których mowa w § 18 i § 19 Statutu, wygasają z dniem, w którym udział uprawnionego w kapitale zakładowym jest mniejszy niż 20%.".

Jedocześnie Spółka informuje, iż sporządziła tekst jednolity Statutu uwzględniający zarejestrowaną przez sąd zmianę, który stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem