Zakończenie działań stabilizacyjnych i informacja o transakcjach stabilizacyjnych na akcjach ENERGA SA

Należy do:

  • Raporty bieżące
Tytuł raportu: Zakończenie działań stabilizacyjnych i informacja o transakcjach stabilizacyjnych na akcjach ENERGA SA
Data: 15.01.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 1/2014

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Zarząd spółki ENERGA SA ("Spółka") informuje, że w dniu 10 stycznia 2014 roku powziął od Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. Oddział - Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie ("DM PKO BP") informację o zakończeniu działań stabilizacyjnych podejmowanych przez DM PKO BP jako Menadżera Stabilizującego na zasadach określonych w prospekcie Spółki zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 15 listopada 2013 r. oraz Umowy o stabilizację z dnia 3 grudnia 2013 r.

 

Działania stabilizacyjne podjęte zostały po raz pierwszy przez DM PKO BP w dniu 11 grudnia 2013 r., a ostatnim dniem działań stabilizacyjnych był 19 grudnia 2013 r.

 

Na podstawie otrzymanego zawiadomienia Spółka informuje o przedziałach cenowych, w ramach których prowadzona była stabilizacja, dla każdej z dat prowadzenia transakcji stabilizacyjnych:

 11 grudnia 2013 r.: cena minimalna: 16,50 zł cena maksymalna: 16,95 zł,

 17 grudnia 2013 r.: cena minimalna: 16,04 zł cena maksymalna: 16,05 zł,

 18 grudnia 2013 r.: cena minimalna: 16,02 zł cena maksymalna: 16,02 zł,

 19 grudnia 2013 r.: cena minimalna: 16,02 zł cena maksymalna: 16,02 zł.

 

Jednocześnie, Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 10 stycznia 2014 r. powziął od UniCredit CAIB Poland S.A. informację, że w okresie stabilizacji, działając jako Menedżer Stabilizujący, nie dokonał żadnej transakcji stabilizacyjnej na akcjach Spółki.

 

Podstawa prawna:

Art. 9 ust. 3 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem