Rejestracja przez sąd uchylenia likwidacji spółki zależnej od ENERGA SA

Należy do:

  • Raporty bieżące
Tytuł raportu: Rejestracja przez sąd uchylenia likwidacji spółki zależnej od ENERGA SA
Data: 21.10.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 40/2014

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 38/2014 z dnia 3 października 2014 roku o uchyleniu likwidacji spółki zależnej od ENERGA SA, Zarząd spółki ENERGA SA z siedzibą w Gdańsku ("Spółka", "ENERGA SA") informuje o powzięciu w dniu 21 października 2014 roku informacji o dokonanej z dniem 20 października 2014 roku przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, rejestracji uchylenia likwidacji spółki w 100% zależnej od ENERGA SA – Międzynarodowe Centrum Szkolenia Energetyki Sp. z o.o. w likwidacji, z jednoczesnym wykreśleniem z nazwy spółki wyrazu "w likwidacji". Obecna nazwa spółki zależnej brzmi: Międzynarodowe Centrum Szkolenia Energetyki Sp. z o.o.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 24 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem