Moody’s aktualizuje informacje o ocenie ratingowej "Baa1" dla ENERGA SA

Należy do:

  • Raporty bieżące
Tytuł raportu: Moody’s aktualizuje informacje o ocenie ratingowej „Baa1” dla ENERGA SA
Data: 17.12.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 48/2014

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ENERGA SA ("Spółka", "ENERGA") informuje, że agencja ratingowa Moody’s Investors Service ("Agencja", "Moody’s") w swojej opinii kredytowej z dnia 17 grudnia 2014 roku zaktualizowała informacje o ratingu dla Spółki na poziomie "Baa1" z perspektywą stabilną.

Rating wynika z wysokiego udziału regulowanego segmentu dystrybucji w zyskach Grupy, poprawy rentowności w wytwarzaniu konwencjonalnym i silnej pozycji finansowej Grupy pomimo szeroko zakrojonego programu inwestycyjnego. Jednocześnie Moody’s przyznaje, iż rating jest ograniczony przez wyższy profil ryzyka w segmentach: wytwarzania i sprzedaży, niski udział wytwarzania i presję na przepływy pieniężne segmentu wytwarzanie w związku z zapowiadanymi zmianami w mechanizmie wsparcia dla energetyki odnawialnej w Polsce. Stabilna perspektywa ratingu odzwierciedla oczekiwania Agencji, iż ENERGA będzie zarządzać pozycją finansową w zgodzie z wytycznymi w zakresie wskaźników zadłużenia dla określonej oceny ratingowej.

Pełna treść raportu Agencji jest dostępna na stronie Moody’s.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 26 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem