Wypłata dywidendy

Należy do:

  • Raporty bieżące
Tytuł raportu: Wypłata dywidendy
Data: 20.05.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 24/2014

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki ENERGA SA ("Spółka") z siedzibą w Gdańsku informuje, że w dniu dzisiejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGA SA podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku w wysokości 499 048 758,09 zł, przeznaczając na: dywidendę dla akcjonariuszy kwotę 414 067 114,00 zł, tj. 1,00 zł na akcję, a na kapitał zapasowy kwotę 84 981 644,09 zł. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 414 067 114 sztuk. Dzień dywidendy został uchwałą ustalony na 27 maja 2014 roku, a termin wypłaty dywidendy na 10 czerwca 2014 roku.

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem