Zmiana w Statucie ENERGA SA

Należy do:

  • Raporty bieżące
Tytuł raportu: Zmiana w Statucie ENERGA SA
Data: 18.02.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 12/2014

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki ENERGA SA ("Spółka") informuje, że w dniu 17 lutego 2014 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie dokonania zmiany w Statucie Spółki.

Dotychczasowy zapis § 33 ust. 2 w brzmieniu:

"2. Uprawnienia osobiste, o których mowa § 18 i § 19 Statutu, wygasają z dniem, w którym udział uprawnionego w kapitale zakładowym jest mniejszy niż 10%.",

otrzymał nową, następującą treść:

"2. Uprawnienia osobiste, o których mowa w § 18 i § 19 Statutu, wygasają z dniem, w którym udział uprawnionego w kapitale zakładowym jest mniejszy niż 20%.".

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.).

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem