Raporty bieżącewersja do druku

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENERGA SA w dniu 15 grudnia 2014 roku

19 grudnia 2014
12:04
Tytuł raportu: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENERGA SA w dniu 15 grudnia 2014 roku
Data: 19.12.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 49/2014

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd spółki ENERGA SA ("Spółka") informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ("NWZ"), które odbyło się w dniu 15 grudnia 2014 roku, jedynym akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% głosów był Skarb Państwa, któremu przysługiwało 358 254 317 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 86,29% w liczbie głosów uczestniczących w NWZ i odpowiadało 64,09% ogólnej liczby głosów w Spółce.