Zaświadczenie zgodności Spółki ENERGA SA w związku z emisją obligacji krajowych serii A

Należy do:

  • Raporty bieżące
Tytuł raportu: Zaświadczenie zgodności Spółki ENERGA SA w związku z emisją obligacji krajowych serii A
Data: 13.08.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 34/2014

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Zgodnie z pkt 19 Warunków Emisji Zarząd ENERGA SA przekazuje do wiadomości Zaświadczenie zgodności zawierające wyliczenie wskaźnika dźwigni finansowej za 1 półrocze 2014 roku.

Wskaźnik dźwigni finansowej obliczony na dzień 30 czerwca 2014 roku w oparciu o skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENERGA za okres zakończony dnia 30 czerwca 2014 roku, sporządzone według MSSF UE wynosi: 1,58.

Powyższy Wskaźnik dźwigni finansowej został obliczony w oparciu o następujące pozycje sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje niezbędne do jego oszacowania:

1.Zadłużenie finansowe netto na dzień 30 czerwca 2014 roku – 3 366 454 tys. zł, w tym:

a.Kredyty i pożyczki – 2 849 164 tys. zł;

b.Wyemitowane instrumenty dłużne – 3 163 680 tys. zł;

c.Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego – 6 611 tys. zł;

d.Środki pieniężne i ich ekwiwalenty – (2 653 001) tys. zł.

2.EBITDA za okres 12 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2014 roku – 2 132 256 tys. zł, w tym:

a.Zysk z działalności operacyjnej – 1 315 081 tys. zł;

b.Amortyzacja – 817 175 tys. zł.

Podstawa prawna:

§4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu obrotu regulowanego rynku pozagiełdowego

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem