Określenie łącznych kosztów emisji

Należy do:

  • Raporty bieżące
Tytuł raportu: Określenie łącznych kosztów emisji
Data: 09.06.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 30/2014

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do pkt 12 Raportu bieżącego nr 10/2013 z 20 grudnia 2013 roku, Zarząd spółki ENERGA SA ("Spółka") niniejszym informuje, że wartość łącznych kosztów zaliczonych do kosztów emisji zamknęła się kwotą 14,6 mln zł, na którą składały się:

• koszt przygotowania i przeprowadzenia oferty - 6,5 mln zł,

• wynagrodzenia subemitentów (dla każdego oddzielnie) - 0 mln zł,

• koszt sporządzenia prospektu emisyjnego (z kosztami doradztwa) - 5,6 mln zł,

• koszt promocji oferty - 2,5 mln zł.

Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji/ sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą wyniósł 0,11 zł.

Powyższe koszty zostały ujęte w księgach rachunkowych jako koszty okresu, natomiast w sprawozdaniu finansowym obciążają wynik okresu.

Podstawa prawna:

§ 33 pkt. 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem