Raport bieżący nr 55/2016

Data publikacji:

Powołanie członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 54/2016

Data publikacji:

Informacja o zawarciu listu intencyjnego dotyczącego potencjalnej inwestycji w Polimex-Mostostal S.A. oraz złożeniu wniosku do UOKiK

Raport bieżący nr 53/2016

Data publikacji:

Podpisanie z PGG umowy na dostawy węgla do Ostrołęki B

Raport bieżący nr 52/2016

Data publikacji:

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENERGA SA w dniu 15 grudnia 2016 roku

Raport bieżący nr 51/2016

Data publikacji:

Wybór biegłego rewidenta

Raport bieżący nr 50/2016

Data publikacji:

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ENERGA SA

Raport bieżący nr 49/2016

Data publikacji:

Podpisanie Umowy Inwestycyjnej z Enea S.A dotyczącej zaangażowania w przygotowanie do budowy, budowę oraz eksploatację nowego bloku energetycznego w Elektrowni Ostrołęka

Raport bieżący nr 48/2016

Data publikacji:

Informacja o rozpoczęciu negocjacji projektu umowy inwestycyjnej przez ENERGA SA z pozostałymi inwestorami tj. ENEA S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., PGNiG S.A. oraz o rozpoczęciu negocjacji pomiędzy inwestorami a "Polimex-Mostostal" S. A.

Raport bieżący nr 47/2016

Data publikacji:

Podpisanie umowy wieloletniej na dostawy węgla z PGG

Raport bieżący nr 46/2016

Data publikacji:

Złożenie wraz z partnerami nowej oferty na zakup aktywów EDF w Polsce

Raport bieżący nr 45/2016

Data publikacji:

Wyrażenie zgody przez Radę Nadzorczą ENERGA SA na podpisanie umowy wieloletniej na dostawy węgla z PGG

Raport bieżący nr 44/2016

Data publikacji:

Wyrażenie zgody przez Radę Nadzorczą ENERGA SA na wspólne z Enea S.A. zaangażowanie w przygotowanie do budowy, budowę oraz eksploatację nowego bloku energetycznego w Elektrowni Ostrołęka

Raport bieżący nr 43/2016

Data publikacji:

Utrzymanie ratingu spółki ENERGA przez agencję Fitch Ratings

Raport bieżący nr 42/2016

Data publikacji:

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA

Raport bieżący nr 41/2016

Data publikacji:

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA

Raport bieżący nr 40/2016

Data publikacji:

Przyjęcie Strategii Grupy ENERGA na lata 2016-2025

Raport bieżący nr 39/2016

Data publikacji:

Szacunkowe wyniki Grupy ENERGA za III kwartał 2016

Raport bieżący nr 38/2016

Data publikacji:

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2016 roku

Raport bieżący nr 37/2016

Data publikacji:

Rozwiązanie odpisu na aktywach spółki Elektrownia Ostrołęka SA

Raport bieżący nr 36/2016

Data publikacji:

Określenie zasad dostarczania węgla z PGG dla elektrowni Ostrołęka

Raport bieżący nr 35/2016

Data publikacji:

Zakończenie zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii A

Raport bieżący nr 34/2016

Data publikacji:

Podpisanie Listu Intencyjnego w sprawie dostaw węgla kamiennego dla elektrowni Ostrołęka B oraz planowanej elektrowni Ostrołęka C

Raport bieżący nr 33/2016

Data publikacji:

Podpisanie Listu Intencyjnego z Enea S.A. w sprawie budowy i eksploatacji bloku energetycznego w Elektrowni Ostrołęka

Raport bieżący nr 32/2016

Data publikacji:

Przerwa w obradach zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii A

Raport bieżący nr 31/2016

Data publikacji:

Złożenie wraz z partnerami wstępnej oferty na zakup aktywów EDF w Polsce

Raport bieżący nr 30/2016

Data publikacji:

Informacje na temat nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej – uzupełnienie raportu bieżącego nr 29/2016

Raport bieżący nr 29/2016

Data publikacji:

Zmiany w Radzie Nadzorczej ENERGA SA

Raport bieżący nr 28/2016

Data publikacji:

Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii A

Raport bieżący nr 27/2016

Data publikacji:

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENERGA SA w dniu 24 czerwca 2016 roku

Raport bieżący nr 26/2016

Data publikacji:

Informacja o odpisie aktualizującym wartość aktywów

Raport bieżący nr 25/2016

Data publikacji:

Decyzja ZWZ spółki ENERGA SA o wypłacie dywidendy za 2015 rok

Raport bieżący nr 24/2016

Data publikacji:

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ENERGA SA

Raport bieżący nr 23/2016

Data publikacji:

Informacja nt. nabycia przez spółkę zależną obligacji wyemitowanych przez ENERGA SA

Raport bieżący nr 22/2016

Data publikacji:

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA

Raport bieżący nr 21/2016

Data publikacji:

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA

Raport bieżący nr 20/2016

Data publikacji:

Opinia Rady Nadzorczej ENERGA SA w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2015

Raport bieżący nr 19/2016

Data publikacji:

Uchylenie uchwały Zarządu Energa SA z 2012 roku w sprawie wstrzymania realizacji projektu budowy nowego bloku energetycznego w Ostrołęce

Raport bieżący nr 18/2016

Data publikacji:

Rekomendacja Zarządu ENERGA SA w sprawie wypłaty dywidendy

Raport bieżący nr 17/2016

Data publikacji:

Podpisanie Umowy Inwestycyjnej ws. inwestycji finansowej w Polską Grupę Górniczą Sp. z o.o

Raport bieżący nr 16/2016

Data publikacji:

Podpisanie Porozumienia ws. rozpoczęcia działalności Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o

Raport bieżący nr 15/2016

Data publikacji:

Uzupełnienie raportu bieżącego nr 14/2016

Raport bieżący nr 14/2016

Data publikacji:

Informacja o odpisie aktualizacyjnym wartość posiadanych aktywów wiatrowych

Raport bieżący nr 13/2016

Data publikacji:

Informacja nt. umowy znaczącej zawartej pomiędzy spółką zależną ENERGA-OPERATOR SA a Polskie Sieci Energetyczne SA

Raport bieżący nr 12/2016

Data publikacji:

Informacje na temat nowo powołanych Członków Zarządu – uzupełnienie raportu bieżącego nr 11/2016

Raport bieżący nr 11/2016

Data publikacji:

Powołanie członków Zarządu ENERGA SA

Raport bieżący nr 9/2016

Data publikacji:

Złożenie niewiążącej oferty warunkowej oraz wyrażenie woli przystąpienia przez Spółkę do negocjacji dot. zaangażowania kapitałowego w Polską Grupę Górniczą Sp. z o.o.

Raport bieżący nr 9/2016

Data publikacji:

Odwołanie członka Zarządu

Raport bieżący nr 8/2016

Data publikacji:

Informacje na temat nowo powołanego Członka Zarządu – uzupełnienie raportu bieżącego nr 7/2016

Raport bieżący nr 7/2016

Data publikacji:

Zmiany w Zarządzie spółki ENERGA SA

Raport bieżący nr 6/2016

Data publikacji:

Informacje na temat nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej – uzupełnienie raportu bieżącego nr 3/2016

Raport bieżący nr 5/2016

Data publikacji:

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku

Raport bieżący nr 4/2016

Data publikacji:

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENERGA SA w dniu 7 stycznia 2016 roku

Raport bieżący nr 3/2016

Data publikacji:

Zmiany w Radzie Nadzorczej

Raport bieżący nr 2/2016

Data publikacji:

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ENERGA SA

Raport bieżący nr 1/2016

Data publikacji:

Informacje na temat nowo powołanych Członków Zarządu – uzupełnienie raportu bieżącego nr 31/2015

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem