Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku

Należy do:

  • Raporty bieżące
Tytuł raportu: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku
Data: 21.01.2016 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 5/2016

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki ENERGA SA ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości daty publikacji raportów okresowych Spółki w 2016 roku:

1. Skonsolidowane raporty kwartalne:

-Raport kwartalny za I kwartał 2016 roku – 11 maja 2016 roku.

-Raport kwartalny za III kwartał 2016 roku – 9 listopada 2016 roku.

2.Skonsolidowany raport półroczny za pierwsze półrocze 2016 roku – 11 sierpnia 2016 roku.

3. Raporty roczne:

-Jednostkowy raport roczny ENERGA SA za 2015 rok – 15 marca 2016 roku.

-Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej ENERGA za 2015 rok – 15 marca 2016 roku.

Jednocześnie Zarząd oświadcza, że zgodnie z § 83 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku nr 33 poz. 259 z późn. zm.) ("Rozporządzenie") Spółka nie będzie publikować odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych. Skonsolidowane raporty kwartalne Grupy Kapitałowej ENERGA będą zawierały kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz kwartalne informacje finansowe.

Ponadto Zarząd informuje, że Spółka nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2015 roku oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2016 roku zgodnie z odpowiednio § 102 ust. 1 oraz § 101 ust. 2 Rozporządzenia. Spółka nie będzie publikować również odrębnego raportu półrocznego zgodnie z § 83 ust. 3 Rozporządzenia.

Podstawa prawna: § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku nr 33 poz. 259 z późn. zm.).

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem