Podpisanie umowy wieloletniej na dostawy węgla z PGG

Należy do:

  • Raporty bieżące
Tytuł raportu: Podpisanie umowy wieloletniej na dostawy węgla z PGG
Data: 02.12.2016 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 47/2016

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 45/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku Zarząd ENERGA SA ("Spółka") informuje, iż w dniu 2 grudnia 2016 roku spółka zależna Elektrownia Ostrołęka SA zawarła Umowę Wieloletnią na dostawy węgla ("Umowa") z Polską Grupą Górniczą Sp. z o.o. ("PGG"), uzyskawszy niezbędne zgody korporacyjne.

Przedmiotem podpisanej Umowy jest dostawa wolumenu bazowego w wysokości ok. 2 mln ton węgla rocznie przez PGG do planowanej elektrowni Ostrołęka C. Umowa przewiduje dziesięcioletni okres jej obowiązywania, a za początek okresu przyjmuje się dzień rozpoczęcia eksploatacji w/w elektrowni. Według zapisów Umowy istnieje możliwość jej przedłużenia o kolejne 10 lat za zgodą Stron Umowy.

Zgodnie z Umową formuła cenowa zakupu węgla dla elektrowni Ostrołęka C uzależniona będzie od poziomu rentowności projektu Ostrołęka C, zapewniając jego optymalizację ekonomiczną. W formule powiązano koszty węgla z ustaloną stopą zwrotu z inwestycji, a także przewidziano odpowiedni mechanizm podziału między strony przyszłych korzyści płynących z rynku mocy oraz potencjalnego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji CO2.

Umowa będzie realizowana wg cen wyliczanych zgodnie z formułą na każdy kolejny kwartał, jednak na użytek oszacowania wartości umowy dla dziesięcioletniego okresu jej obowiązywania przyjęto cenę węgla obliczoną w oparciu o średni kurs Polskiego Indeksu Rynku Węgla Energetycznego (PSCMI1) z września 2016 roku oraz wolumen dostaw na poziomie 2 mln ton rocznie – wówczas wartość umowy według cen realnych z września br. wynosi 3,9 mld zł.

Wejście w życie i realizacja umowy na dostawę węgla do Ostrołęki C będą uzależnione od spełnienia m.in. następujących warunków zawieszających:

a)Wydanie polecenia rozpoczęcia prac Generalnemu Wykonawcy,

b)Zamknięcie finansowania, tj. potwierdzenie ze strony Elektrownia Ostrołęka SA faktu zawarcia wszystkich umów niezbędnych do sfinansowania budowy i rozpoczęcia eksploatacji oraz spełnienie lub uchylenie wszystkich warunków zawieszających na rozpoczęcie wykorzystania środków finansowych na podstawie tych umów.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem