Utrzymanie ratingu spółki ENERGA przez agencję Fitch Ratings

Należy do:

  • Raporty bieżące
Tytuł raportu: Utrzymanie ratingu spółki ENERGA przez agencję Fitch Ratings
Data: 28.11.2016 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 43/2016

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ENERGA SA ("Spółka", "ENERGA") informuje, że w dniu 28 listopada 2016 roku agencja ratingowa Fitch Ratings ("Agencja", "Fitch") potwierdziła długoterminowe oceny ratingowe w walucie obcej i krajowej dla Spółki jako emitenta na poziomie "BBB" z perspektywą stabilną oraz ocenę na poziomie "BBB" dla wyemitowanych przez spółkę zależną ENERGA Finance AB (publ) obligacji.

Utrzymanie ratingu Agencja uzasadnia dominującym udziałem Segmentu Dystrybucji w łącznych, planowanych nakładach inwestycyjnych oraz w EBITDA Grupy, co ogranicza ryzyko biznesowe i zapewnia przewidywalność przepływów środków pieniężnych w porównaniu z wytwarzaniem konwencjonalnym. Jednocześnie Agencja uwzględnia w ocenie ryzyko biznesowe związane z projektem Elektrownia Ostrołęka C. Fitch wskazuje, iż ryzyko to jest ograniczane poprzez m.in. partnerstwo strategiczne przy realizacji projektu i spodziewane wprowadzenie Rynku Mocy w Polsce.

Fitch w swoim raporcie ocenia, że zadłużenie ENERGA SA znajduje się na umiarkowanym poziomie ze wskaźnikiem dźwigni finansowej netto opartej na przepływach środków z działalności operacyjnej (FFO) na poziomie 1,9, który to wskaźnik zwiększy się według Agencji w latach 2018-2020 do poziomu 3,5 tj. maksymalnego dopuszczalnego przy ratingu BBB. Wzrost zadłużenia, w opinii Fitch, będzie wynikiem realizacji Strategii Grupy na lata 2016-2025 i przewidzianych w niej nakładów inwestycyjnych w wysokości 20,6 mld zł.

W ocenie Agencji ENERGA ma pewną elastyczność w planie środków przeznaczonych na inwestycje. Fitch zwraca uwagę, że Spółka planuje dalszą poprawę efektywności oraz pozyskanie z Europejskiego Banku Inwestycyjnego finansowania w wysokości 250 mln EUR w postaci obligacji hybrydowych. Działania te mogą wpłynąć na poprawę wskaźników kredytowych.

Pełna treść raportu Agencji jest dostępna na stronie Fitch Ratings.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem