Raporty bieżącewersja do druku

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENERGA SA w dniu 15 grudnia 2016 roku

21 grudnia 2016
11:22
EN
Tytuł raportu: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENERGA SA w dniu 15 grudnia 2016 roku
Data: 21.12.2016 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 52/2016

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd spółki ENERGA SA ("Spółka") zawiadamia, iż na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ("NWZ") w dniu 15 grudnia 2016 roku, jedynym akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% głosów był Skarb Państwa, któremu przysługiwało 358 254 317 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 88,48% w liczbie głosów uczestniczących w NWZ i odpowiadało 64,09% ogólnej liczby głosów w Spółce.