Podpisanie z PGG umowy na dostawy węgla do Ostrołęki B

Należy do:

  • Raporty bieżące
Tytuł raportu: Podpisanie z PGG umowy na dostawy węgla do Ostrołęki B
Data: 27.12.2016 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 53/2016

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd ENERGA SA ("Spółka") informuje, iż w dniu 27 grudnia 2016 roku spółka zależna ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA zawarła Umowę na dostawy węgla do elektrowni Ostrołęka B ("Umowa") z Polską Grupą Górniczą Sp. z o.o. ("PGG").

Umowa została zawarta na czas określony od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2030 roku z możliwością przedłużenia okresu jej obowiązywania za porozumieniem Stron. Przedmiotem podpisanej Umowy jest dostawa wolumenu w wysokości nie mniej niż 350 tys. ton węgla rocznie przez PGG do elektrowni Ostrołęka B. Na 2017 rok Strony ustaliły dostawy węgla w wysokości 450 tys. ton.

Szacunkowa wartość Umowy, która uwzględnia cenę węgla wraz z transportem, w okresie jej obowiązywania wynosi 1,26 mld zł. Zgodnie z Umową cena węgla energetycznego na każdy kolejny rok kalendarzowy obowiązywania Umowy będzie negocjowana przez Strony.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem