Uzupełnienie raportu bieżącego nr 14/2016

Należy do:

  • Raporty bieżące
Tytuł raportu: Uzupełnienie raportu bieżącego nr 14/2016
Data: 18.04.2016 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 15/2016

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

W nawiązaniu do zdarzenia opisanego w raporcie bieżącym nr 14/2016 Zarząd ENERGA SA (Spółka, Emitent) informuje, iż począwszy od raportu za I kwartał 2016 roku zmianie ulegnie definicja wyniku EBITDA, która będzie stosowana przez Spółkę.

Nowa definicja brzmi następująco:

EBITDA - zysk/strata z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację oraz odpisy aktualizujące wartość niefinansowych aktywów trwałych.

Zmiana ta ma na celu przede wszystkim zwiększenie przejrzystości i uproszczenie analiz przez zapewnienie porównywalności kluczowego parametru dla branży, w której funkcjonuje Emitent i jego Grupa Kapitałowa.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem