Zmiany w Zarządzie spółki ENERGA SA

Należy do:

  • Raporty bieżące
Tytuł raportu: Zmiany w Zarządzie spółki ENERGA SA
Data: 01.02.2016 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 7/2016

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki ENERGA SA ("Spółka") informuje, że w dniu 1 lutego 2016 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 1 lutego 2016 roku do składu Zarządu Pana Grzegorza Ksepko, powierzając mu pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu ENERGA SA ds. Korporacyjnych.

Rada Nadzorcza postanowiła zakończyć postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Relacji Inwestorskich bez rozstrzygnięcia.

Informacje o powołanym Członku Zarządu ENERGA SA wymagane prawem Spółka przekaże odrębnym raportem bieżącym w terminie późniejszym.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (jednolity tekst Dz. U. z 2014.133).

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem