Informacje na temat nowo powołanych Członków Zarządu – uzupełnienie raportu bieżącego nr 31/2015

Należy do:

  • Raporty bieżące
Tytuł raportu: Informacje na temat nowo powołanych Członków Zarządu – uzupełnienie raportu bieżącego nr 31/2015
Data: 04.01.2016 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 1/2016

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki ENERGA SA ("Spółka") przekazuje informacje dotyczące Członków Zarządu Spółki powołanych z dniem 4 stycznia 2016 roku przez Radę Nadzorczą Spółki na V kadencję.

Dariusz Kaśków – Prezes Zarządu

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (1989). Karierę zawodową rozpoczął w Prokuraturze Wojewódzkiej w Opolu. W latach 1991-1994 pełnił funkcję zastępcy burmistrza, a następnie do 1998 roku burmistrza Głubczyc. Od stycznia do kwietnia 2000 roku Dariusz Kaśków był prezesem SKOK Krapkowice, a od maja 2000 roku do listopada 2006 roku pełnił funkcję Starosty Głubczyckiego. Od stycznia 2007 roku związany z Grupą ENERGA, początkowo pełnił funkcję Dyrektora Generalnego Oddziału ENERGA Spółka Akcyjna Kalisz oraz prokurenta w Koncernie Energetycznym ENERGA Spółka Akcyjna (następnie ENERGA-OPERATOR Spółka Akcyjna). Od lipca 2007 roku do listopada 2007 roku był wiceprezesem zarządu ENERGA-OPERATOR Spółka Akcyjna. Od listopada 2007 roku do stycznia 2008 roku – wiceprezes zarządu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna. Do grudnia 2015 roku pełnił funkcję dyrektora Zakładu Aktywności Zawodowej im. Jana Pawła II przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Branicach. Ponadto, Dariusz Kaśków był członkiem organów nadzorczych, w tym od 1992 roku do 2002 roku – członek Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Opolszczyzny Spółka Akcyjna, a od sierpnia 2007 roku do listopada 2007 roku – członek Rady Nadzorczej Zakładu Energetycznego Płock – Dystrybucja Zachód.

Mariusz Rędaszka – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej oraz studiów MBA Uniwersytetu Calgary. Odbył szereg szkoleń i kursów, w tym w zakresie Wycen Przedsiębiorstw, Przejęć i Fuzji, Finansowania Inwestycji oraz Strategicznego Przywództwa. Menedżer posiadający ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania strategicznego i finansami. Specjalizuje się w projektach restrukturyzacji, zarządzaniu rentownością, optymalizacji struktur i procesów, przejęciach i fuzjach. W pierwszych latach swojej kariery związany był z bankowością inwestycyjną – pracował w Creditanstalt Investment Bank (obecnie Grupa Unicredit), gdzie specjalizował się w zagadnieniach związanych z rynkiem energetycznym, w tym prywatyzacją, finansowaniem inwestycji oraz obsługą polskich i zagranicznych inwestorów. W latach 1998 – 2000 pełnił funkcję menedżera odpowiedzialnego za rozwój i finanse w polskim przedstawicielstwie brytyjskiej grupy energetycznej Eastern, wchodzącej w skład Texas Utilities (USA). W latach 2000-2011 pełnił funkcje Dyrektora Finansowego, Członka Zarządu w polskich spółkach międzynarodowych organizacji: początkowo w strukturach Lafarge, a następnie – w Pernod Ricard / Wyborowa S.A. Pracował również w Morpol ASA i Eurolot S.A (jako CFO) oraz w PL.2012+ sp. z o.o. (jako Dyrektor Operacyjny). W ostatnich latach prowadził działalność w zakresie doradztwa strategicznego i finansowego.

Roman Pionkowski – Wiceprezes Zarządu ds. Strategii Rozwoju

Spółka przekazała notę biograficzną Pana Romana Pionkowskiego w raporcie nr 25/2015.

Żaden z Członków Zarządu Spółki nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec działalności ENERGA SA, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec ENERGA SA jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów, jak również nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem