Opinia Rady Nadzorczej ENERGA SA w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2015

Należy do:

  • Raporty bieżące
Tytuł raportu: Opinia Rady Nadzorczej ENERGA SA w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2015
Data: 24.05.2016 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 20/2016

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki ENERGA SA ("Spółka") informuje, iż w dniu 24 maja 2016 roku Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto Spółki osiągniętego w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2015 roku. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Spółkę raportem nr 18/2016 z dnia 11 maja 2016 roku Zarząd zarekomendował następujący podział zysku netto za 2015 rok, w wysokości 841 165 914,38 zł:

1) wypłata dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 202 892 885,86 zł, tj. 0,49 zł na akcję (24,1% zysku),

2) przeznaczenie zysku w wysokości 570 979 755,36 zł na kapitał rezerwowy (67,9% zysku),

3) przeznaczenie zysku w wysokości 67 293 273,16 zł na kapitał zapasowy (8,0% zysku).

Rekomendacja Zarządu wraz z opinią Rady Nadzorczej zostanie przedłożona Walnemu Zgromadzeniu Spółki, które podejmie ostateczną decyzję w przedmiocie podziału zysku netto Spółki za rok 2015.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem