Określenie zasad dostarczania węgla z PGG dla elektrowni Ostrołęka

Należy do:

  • Raporty bieżące
Tytuł raportu: Określenie zasad dostarczania węgla z PGG dla elektrowni Ostrołęka
Data: 14.10.2016 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 36/2016

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Energa SA (Spółka) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2016 z 19 września 2016 informuje, iż Spółka 14 października 2016 roku otrzymała informację o podpisaniu z Polską Grupą Górniczą Sp. z o.o. dokumentu Ogólne Warunki Współpracy (OWW) określającego zasady dostarczania węgla dla planowanej elektrowni Ostrołęka C. Ostateczna umowa w tej sprawie ma być podpisana w listopadzie tego roku. Jednocześnie negocjowane są warunki dostarczania węgla dla działającej elektrowni Ostrołęka B.

Zamiarem stron określonym w OWW jest zawarcie umowy obejmującej okres do 2055 roku na dostawę około 2 mln ton węgla rocznie do elektrowni Ostrołęka C.

Formuła cenowa zakupu węgla dla elektrowni Ostrołęka C uzależniona będzie od marży, obliczanej na poziomie kosztów zmiennych produkcji energii elektrycznej w elektrowni Ostrołęka C, oraz wysokości tych kosztów zmiennych.

W ocenie Spółki ustalenie kosztu węgla w oparciu o określony poziom marży zapewnia optymalizację ekonomiczną i rentowność projektu Ostrołęka C. Formuła ustala szerokie widełki cenowe, wiążąc koszty węgla z ustaloną stopą zwrotu z inwestycji, a także pozwoli dokonać podziału między strony przyszłych korzyści płynących z rynku mocy oraz potencjalnego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji CO2.

Formuła cenowa potencjalnego zakupu węgla dla Elektrowni Ostrołęka B oparta zostanie zarówno o ceny węgla w portach ARA jak i o marże na produkcji energii elektrycznej uzyskiwane przez wytwórców dla bloków klasy 200 MW na węglu kamiennym.

Wejście w życie i realizacja umowy na dostawę węgla do Ostrołęki C będą uzależnione od następujących warunków zawieszających:

i. wejścia w życie Rynku Mocy (lub innego mechanizmu wsparcia) oraz objęcie Ostrołęki C tym mechanizmem wsparcia;

ii. zapewnienia finansowania dla Ostrołęki C.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem