Raporty bieżącewersja do druku

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ENERGA SA

16 grudnia 2016
10:46
Tytuł raportu: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ENERGA SA
Data: 16.12.2016 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 50/2016

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ENERGA SA

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki ENERGA SA ("Spółka") przekazuje w załączeniu do niniejszego Raportu bieżącego treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("NWZ") w dniu 15 grudnia 2016 roku wraz z wynikami głosowań. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że NWZ nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z planowanych punktów porządku obrad oraz iż podczas NWZ żaden z akcjonariuszy nie wniósł sprzeciwu do protokołu obrad NWZ.