Podpisanie Umowy Inwestycyjnej z Enea S.A dotyczącej zaangażowania w przygotowanie do budowy, budowę oraz eksploatację nowego bloku energetycznego w Elektrowni Ostrołęka

Należy do:

  • Raporty bieżące
Tytuł raportu: Podpisanie Umowy Inwestycyjnej z Enea S.A dotyczącej zaangażowania w przygotowanie do budowy, budowę oraz eksploatację nowego bloku energetycznego w Elektrowni Ostrołęka
Data: 08.12.2016 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 49/2016

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 44/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku Zarząd ENERGA SA ("Spółka", "ENERGA") informuje, iż w dniu 8 grudnia 2016 roku Spółka, zawarła Umowę Inwestycyjną ("Umowa") ze spółkami Enea S.A. i Elektrownia Ostrołęka SA ("Strony") dotyczącą realizacji projektu Ostrołęka C ("Projekt", Inwestycja", "Ostrołęka C"). Przedmiotem Umowy jest przygotowanie, budowa i eksploatacja bloku energetycznego opalanego węglem kamiennym klasy 1.000 MW.

Zgodnie z podpisaną Umową przebieg współpracy co do zasady będzie zorganizowany w ramach trzech etapów: Etap Rozwoju - do czasu wydania polecenia rozpoczęcia prac dla generalnego wykonawcy; Etap Budowy - do czasu oddania Ostrołęki C do komercyjnej eksploatacji oraz Etap Eksploatacji - komercyjna eksploatacja Ostrołęki C. Po zakończeniu Etapu Rozwoju, Strony są zobowiązane do uczestnictwa w Etapie Budowy przy założeniu, że spełniony jest warunek rentowności Projektu a finansowanie Projektu nie naruszy kowenantów Stron.

Szacuje się, że nakłady inwestycyjne ENERGA do zakończenia Etapu Rozwoju wyniosą ok. 27 mln zł.

Do realizacji Inwestycji ENERGA SA zbędzie akcje spółki Elektrownia Ostrołęka SA, stanowiące 50% w kapitale zakładowym na rzecz Enea S.A., w kwocie ok. 101 mln zł. Warunkiem zawieszającym wejście w życie Umowy Inwestycyjnej jest uzyskanie zgody Prezesa UOKiK na dokonanie koncentracji polegającej na nabyciu akcji spółki celowej do realizacji Projektu.

Elektrownia Ostrołęka SA przy realizacji określonych założeń (w tym przy odpowiednim udziale ENERGA, Enea oraz ewentualnych Inwestorów Finansowych) i zakładając wprowadzenie Rynku Mocy lub innych mechanizmów wsparcia, będzie w stanie podjąć się kompleksowej realizacji Projektu.

Ustalone w ślad za podpisaniem Umowy Inwestycyjnej zasady współpracy powinny przyczynić się do ogłoszenia przetargu na wybór generalnego wykonawcy bloku energetycznego do końca 2016 roku, z celem ukończenia Inwestycji w drugiej połowie 2023 r.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem