Zmiany w Radzie Nadzorczej

Należy do:

  • Raporty bieżące
Tytuł raportu: Zmiany w Radzie Nadzorczej
Data: 07.01.2016 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 3/2016

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd spółki ENERGA SA ("Spółka") informuje, iż obradujące w dniu 7 stycznia 2016 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki podjęło uchwałę o odwołaniu ze składu Rady Nadzorczej Spółki z dniem 7 stycznia 2016 roku następujących osób:

- Pana Mirosława Szredera,

- Pana Jarosława Mioduszewskiego.

Jednocześnie na członków Rady Nadzorczej powołani zostali:

- Pan Maciej Żółtkiewicz,

- Pan Marek Szczepaniec,

- Pan Andrzej Powałowski.

Pan Marek Szczepaniec i Pan Andrzej Powałowski spełniają kryteria niezależności przewidziane dla niezależnego członka rady nadzorczej w §23b ust. 2 Statutu Spółki.

 

Zgodnie z powyższym wymienione osoby zostały powołane z dniem podjęcia uchwały przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta tj. od 7 stycznia 2016 roku.

 

Życiorysy powołanych do Rady Nadzorczej członków Spółka przekaże odrębnym raportem bieżącym w terminie późniejszym.

 

Podstawa prawna:

 § 5 ust. 1 pkt 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem