Raport bieżący nr 51/2022

Data publikacji:

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Energa SA

Raport bieżący nr 50/2022

Data publikacji:

Potwierdzenie ratingu Energa SA przez agencję Fitch Ratings

Raport bieżący nr 49/2022

Data publikacji:

Wstępne wyniki aukcji głównej rynku mocy na rok 2027 opublikowane przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Raport bieżący nr 48/2022

Data publikacji:

Informacja o wstępnych skutkach finansowych nadzwyczajnych regulacji rynku energii oraz zatwierdzonej przez Prezesa URE taryfy dla grupy taryfowej G

Raport bieżący nr 47/2022

Data publikacji:

Podsumowanie aukcji głównej rynku mocy na rok dostaw 2027 dla jednostek należących do Grupy Energa

Raport bieżący nr 46/2022

Data publikacji:

Wyrok sądu w sprawie z powództwa o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energi SA

Raport bieżący nr 45/2022

Data publikacji:

Podwyższenie ratingu Energa SA przez agencję Fitch Ratings

Raport bieżący nr 44/2022

Data publikacji:

Szacunkowe dane finansowe i operacyjne Grupy Energa za III kwartał i 9 miesięcy 2022 roku

Raport bieżący nr 43/2022

Data publikacji:

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2022 roku

Raport bieżący nr 42/2022

Data publikacji:

Potwierdzenie ratingu dla Energa SA przez agencję ratingową Moody's

Raport bieżący nr 41/2022

Data publikacji:

Porozumienie między Energa SA a PKN ORLEN S.A. dotyczące finansowania budowy elektrowni CCGT w Gdańsku

Raport bieżący nr 40/2022

Data publikacji:

Powołanie Prezesa Zarządu Energa SA

Raport bieżący nr 39/2022

Data publikacji:

Wniesienie pozwu o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia Energa SA

Raport bieżący nr 38/2022

Data publikacji:

Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży akcji Polskiej Grupy Górniczej S.A.

Raport bieżący nr 37/2022

Data publikacji:

Informacja o dokonaniu odpisów aktualizujących

Raport bieżący nr 36/2022

Data publikacji:

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za pierwsze półrocze 2022 roku

Raport bieżący nr 35/2022

Data publikacji:

Delegowanie Członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Energa SA

Raport bieżący nr 34/2022

Data publikacji:

Złożenie rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Energa SA

Raport bieżący nr 33/2022

Data publikacji:

Rejestracja zmian w Statucie Energa SA

Raport bieżący nr 32/2022

Data publikacji:

Odpowiedzi na pytania akcjonariuszy zadane podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energa SA dnia 20 maja 2022 roku

Raport bieżący nr 31/2022

Data publikacji:

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Energa SA w dniu 20 maja 2022 roku

Raport bieżący nr 30/2022

Data publikacji:

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Energa SA w dniu 20 maja 2022 roku

Raport bieżący nr 29/2022

Data publikacji:

Powołanie Członka Rady Nadzorczej Energa SA

Raport bieżący nr 28/2022

Data publikacji:

Podpisanie umowy z Generalnym Wykonawcą budowy elektrowni CCGT w Grudziądzu

Raport bieżący nr 27/2022

Data publikacji:

Wniosek akcjonariusza dotyczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energa SA zwołanego na 20 maja 2022 roku

Raport bieżący nr 26/2022

Data publikacji:

Złożenie rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Energa SA

Raport bieżący nr 25/2022

Data publikacji:

Oddalenie powództwa o uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energa SA w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym

Raport bieżący nr 24/2022

Data publikacji:

Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 20 maja 2022 r. w związku z wnioskami akcjonariusza, zmiana projektów uchwał ZWZ oraz uaktualnienie informacji dot. stosowania DPSN 2021

Raport bieżący nr 23/2022

Data publikacji:

Szacunkowe dane finansowe i operacyjne Grupy Energa za I kwartał 2022 r.

Raport bieżący nr 22/2022

Data publikacji:

Powołanie Członka Zarządu Energa SA

Raport bieżący nr 21/2022

Data publikacji:

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Energa SA zwołanego na 20 maja 2022 roku

Raport bieżący nr 20/2022

Data publikacji:

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Energa SA na dzień 20 maja 2022 roku

Raport bieżący nr 19/2022

Data publikacji:

Powołanie Członka Rady Nadzorczej Energa SA

Raport bieżący nr 18/2022

Data publikacji:

Ocena Rady Nadzorczej Energa SA dotycząca wniosku ws. podziału zysku netto Spółki za 2021 rok

Raport bieżący nr 17/2022

Data publikacji:

Delegowanie Członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Energa SA

Raport bieżący nr 16/2022

Data publikacji:

Złożenie rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Energa SA

Raport bieżący nr 15/2022

Data publikacji:

Powołanie Członka Rady Nadzorczej Energa SA

Raport bieżący nr 14/2022

Data publikacji:

Rezygnacja Członka Zarządu Energa SA

Raport bieżący nr 13/2022

Data publikacji:

Rekomendacja Zarządu Energa SA ws. podziału zysku netto Spółki za 2021 rok

Raport bieżący nr 12/2022

Data publikacji:

Rezygnacja Członka Zarządu Energa SA

Raport bieżący nr 11/2022

Data publikacji:

Zakończenie procesu rozliczenia Projektu Węglowego z Generalnym Wykonawcą w ramach kontraktu dotyczącego budowy Elektrowni Ostrołęka "C"

Raport bieżący nr 10/2022

Data publikacji:

Powołanie Członków Zarządu Energa SA na nową wspólną kadencję

Raport bieżący nr 9/2022

Data publikacji:

Złożenie rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Energa SA

Raport bieżący nr 8/2022

Data publikacji:

Informacja o wydaniu polecenia rozpoczęcia prac związanych z budową elektrowni gazowo-parowej (CCGT) w Ostrołęce

Raport bieżący nr 7/2022

Data publikacji:

Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2021 rok

Raport bieżący nr 6/2022

Data publikacji:

Powołanie Członka Rady Nadzorczej Energa SA

Raport bieżący nr 5/2022

Data publikacji:

Rozwiązanie umowy mocowej zawartej przez spółkę Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o.

Raport bieżący nr 4/2022

Data publikacji:

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku

Raport bieżący nr 3/2022

Data publikacji:

Szacunkowe dane finansowe i operacyjne Grupy Energa za IV kwartał 2021 roku i za 2021 rok

Raport bieżący nr 2/2022

Data publikacji:

Utrzymanie ratingu Energa SA przez agencję Fitch Ratings

Raport bieżący nr 1/2022

Data publikacji:

Powołanie Członka Rady Nadzorczej Energa SA

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem