Szacunkowe dane finansowe i operacyjne Grupy Energa za III kwartał i 9 miesięcy 2022 roku

Należy do:

  • Raporty bieżące
Tytuł raportu: Szacunkowe dane finansowe i operacyjne Grupy Energa za III kwartał i 9 miesięcy 2022 roku
Data: 15.11.2022 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   44/2022

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Spółki Energa SA przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe wybrane dane finansowe i operacyjne Grupy Energa ("Grupa") za III kwartał i 9 miesięcy 2022 roku.

Szacunkowe wybrane dane za III kwartał 2022 roku:

Przychody Grupy: 5 507 mln zł (wobec 3 317 mln zł w III kwartale 2021 roku).

EBITDA Grupy: 1 080 mln zł (wobec 692 mln zł w III kwartale 2021 roku), w tym:

EBITDA Linii Biznesowej Dystrybucja: 374 mln zł (wobec 424 mln zł w III kwartale 2021 roku),

EBITDA Linii Biznesowej Wytwarzanie: 363 mln zł (wobec 14 mln zł w III kwartale 2021 roku),

EBITDA Linii Biznesowej Sprzedaż: 373 mln zł (wobec 263 mln zł w III kwartale 2021 roku).

Wynik z działalności operacyjnej (EBIT) Grupy: 801 mln zł (wobec 430 mln zł w III kwartale 2021 roku).

Zysk netto Grupy: 536 mln zł (wobec 295 mln zł w III kwartale 2021 roku).

Nakłady inwestycyjne: 1 296 mln zł (wobec 420 mln zł w III kwartale 2021 roku).

Dystrybucja energii elektrycznej: 5 604 GWh (wobec 5 627 GWh w III kwartale 2021 roku).

Produkcja energii elektrycznej brutto: 1 082 GWh (wobec 1 042 GWh w III kwartale 2021 roku).

Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 4 360 GWh (wobec 4 407 GWh w III kwartale 2021 roku).

Grupa Energa wypracowała w III kwartale 2022 roku EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację oraz odpisy aktualizujące wartość niefinansowych aktywów trwałych) na poziomie 1 080 mln zł, co oznacza wzrost o 56% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Na ukształtowanie się tego wyniku wpływ miały przede wszystkim:

a) EBITDA osiągnięta przez Linię Biznesową Dystrybucja w wysokości 374 mln zł (spadek o 50 mln zł r/r). Przyczyną obniżenia wyniku EBITDA r/r były przede wszystkim wyższe koszty świadczeń pracowniczych w związku z presją inflacyjną oraz niekorzystną wyceną rezerw aktuarialnych,

b) EBITDA osiągnięta przez Linię Biznesową Wytwarzanie w wysokości 363 mln zł (wzrost o 349 mln zł r/r). Przyczyną wzrostu wartości tego wyniku r/r były głównie wyższe przychody ze sprzedaży energii elektrycznej (m.in. ze względu na wyższy wolumen produkcji elektrowni w Ostrołęce) skompensowane częściowo wyższym kosztem uprawnień do emisji CO2, spowodowanym wzrostem rynkowych cen uprawnień, oraz wyższym kosztem zużycia paliw. Dodatkowo korzystny wpływ miała wycena otwartych pozycji na energię elektryczną przez elektrownię w Ostrołęce,

c) EBITDA osiągnięta przez Linię Biznesową Sprzedaż w wysokości 373 mln zł (wzrost o 110 mln zł r/r). Wzrost EBITDA wynikał przede wszystkim ze wzrostu marży na sprzedaży energii elektrycznej w związku ze zwiększeniem średniej marży jednostkowej.

Zysk netto Grupy w III kwartale 2022 roku wyniósł 536 mln zł w porównaniu do 295 mln zł w analogicznym okresie 2021 roku. Na wzrost wartości zysku netto r/r wpłynęły w głównej mierze wyższe wyniki operacyjne Grupy.

Szacunkowe wybrane dane za 9 miesięcy 2022 roku:

Przychody Grupy: 15 024 mln zł (wobec 9 986 mln zł w ciągu 9 miesięcy 2021 roku).

EBITDA Grupy: 3 098 mln zł (wobec 2 109 mln zł w ciągu 9 miesięcy 2021 roku), w tym:

EBITDA Linii Biznesowej Dystrybucja: 1 651 mln zł (wobec 1 503 mln zł w ciągu 9 miesięcy 2021 roku),

EBITDA Linii Biznesowej Wytwarzanie: 816 mln zł (wobec 163 mln zł w ciągu 9 miesięcy 2021 roku),

EBITDA Linii Biznesowej Sprzedaż: 680 mln zł (wobec 474 mln zł w ciągu 9 miesięcy 2021 roku).

Wynik z działalności operacyjnej (EBIT) Grupy: 2 184 mln zł (wobec 1 237 mln zł w ciągu 9 miesięcy 2021 roku).

Zysk netto Grupy: 1 593 mln zł (wobec 963 mln zł w ciągu 9 miesięcy 2021 roku).

Nakłady inwestycyjne: 2 231 mln zł (wobec 1 365 mln zł w ciągu 9 miesięcy 2021 roku).

Dystrybucja energii elektrycznej: 17 483 GWh (wobec 17 194 GWh w ciągu 9 miesięcy 2021 roku).

Produkcja energii elektrycznej brutto: 3 408 GWh (wobec 2 964 GWh w ciągu 9 miesięcy 2021 roku).

Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 13 313 GWh (wobec 13 723 GWh w ciągu 9 miesięcy 2021 roku).

W ciągu pierwszych 9 miesięcy 2022 roku Grupa Energa wypracowała EBITDA w wysokości 3 098 mln zł, co oznacza wzrost o 47% r/r. Największy wzrost zanotowała Linia Biznesowa Wytwarzanie (EBITDA wyższa o 653 mln zł r/r), co przede wszystkim wynikało z wyższych przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej. Pozytywny wpływ powyższego czynnika został tylko częściowo obniżony wyższym kosztem zużycia kluczowych paliw do produkcji oraz wyższym kosztem zakupu uprawnień do emisji. Korzystny wpływ miała także wycena otwartych pozycji na energii elektrycznej zawartych przez elektrownię w Ostrołęce. Linia Biznesowa Sprzedaż wypracowała wynik EBITDA wyższy o 206 mln zł, co było związane z uzyskaniem wyższej marży na sprzedaży energii elektrycznej. Wyższy wynik Linii Biznesowej Dystrybucja o 148 mln zł wynikał z kolei przede wszystkim z wyższej marży na dystrybucji (ze stratami sieciowymi) w związku z korzystnymi wolumenami sprzedaży usługi dystrybucyjnej oraz niskimi stratami sieciowymi.

Prezentowane dane mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne dane finansowe i operacyjne zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie kwartalnym Grupy Energa za III kwartał 2022 roku.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem