Utrzymanie ratingu Energa SA przez agencję Fitch Ratings

Należy do:

  • Raporty bieżące
Raport bieżący nr   2/2022
 
Data: 21.01.2022 r.
 
Tytuł raportu: Utrzymanie ratingu Energa SA przez agencję Fitch Ratings
 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Zarząd Spółki Energa SA ("Spółka") informuje, że w dniu 20 stycznia 2021 roku agencja ratingowa Fitch Ratings ("Agencja", "Fitch") potwierdziła długoterminowe oceny ratingowe w walucie obcej i krajowej dla Spółki jako emitenta na poziomie "BBB-" z obecnością na liście obserwacyjnej ze wskazaniem pozytywnym ("Rating Watch Positive"), ocenę na poziomie "BBB-" dla wyemitowanych przez spółkę zależną Energa Finance AB (publ) obligacji, a także ocenę na poziomie "BB" dla wyemitowanych przez Energę SA obligacji hybrydowych.

Utrzymanie ratingu Agencja uzasadnia przede wszystkim solidnym profilem biznesowym z dominującym udziałem w działalności Grupy Energa ("Grupa") Linii Biznesowej Dystrybucja, która charakteryzuje się niższym ryzykiem biznesowym w porównaniu z obszarem wytwarzania konwencjonalnego energii elektrycznej, oraz silnym wsparciem strategicznym i operacyjnym ze strony inwestora większościowego Spółki - PKN ORLEN S.A. Fitch wskazuje, że Grupa Energa jest kluczowym elementem strategii Grupy ORLEN w zakresie transformacji energetycznej, pełniąc ważną rolę w inwestowaniu w odnawialne źródła energii, w tym w lądową i morską energetykę wiatrową oraz w elektrownie gazowe. Agencja dodaje, że działalność w zakresie sprzedaży energii elektrycznej Grupy Energa może znaleźć się pod presją, jeśli Grupa nie będzie mogła w pełni przenieść wyższych kosztów zakupu energii elektrycznej na odbiorców detalicznych.

Agencja zmieniła także ocenę samodzielnego profilu kredytowego Energa SA (standalone credit profile) z poziomu "bbb" na "bbb-" ze względu na wyższy niż poprzednio oczekiwany wzrost przewidywanej dźwigni finansowej do roku 2024-2025 w związku z planowanymi wysokimi nakładami inwestycyjnymi Grupy.

Pełna treść raportu Agencji jest dostępna na stronie Fitch Ratings. Rating został przyznany na zlecenie Spółki.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem