Rozwiązanie umowy mocowej zawartej przez spółkę Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o.

Należy do:

  • Raporty bieżące
 
Raport bieżący nr   5/2022
 
Data: 31.01.2022 r.
 
Tytuł raportu: Rozwiązanie umowy mocowej zawartej przez spółkę Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o.
 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Zarząd Spółki Energa SA ("Emitent") informuje, że 31 stycznia 2022 roku powziął informację od spółki Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. ("Spółka"), o rozwiązaniu przez Spółkę z tym samym dniem umowy realizującej obowiązek mocowy zakontraktowany przez Spółkę w wyniku rozstrzygnięcia aukcji rynku mocy na rok 2023 ("Umowa"), o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 53/2018 z dnia 21 grudnia 2018 roku.

Zgodnie z postanowieniami art. 47b ust 3 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 roku o rynku mocy ("Ustawa"), umowa mocowa ulega rozwiązaniu z chwilą wskazania operatorowi - spółce Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ("PSE") - umów mocowych spełniających kryteria określone w Ustawie.

Spółka w dniu dzisiejszym wskazała PSE dwie umowy mocowe spełniające kryteria określone w Ustawie zawarte przez spółkę CCGT Ostrołęka Sp. z o.o. oraz CCGT Grudziądz Sp. z o.o. jako umowy, o których mowa w art. 47b ust. 3 pkt 1) i 2) Ustawy.

Skutkiem wskazania ww. umów mocowych jest zwolnienie wniesionego przez Spółkę zabezpieczenia finansowego w wysokości 36,6 mln zł oraz umorzenie kar umownych, gdyby stały się one należne. Jednocześnie Emitent informuje, że na dzień rozwiązania Umowy żadne kary umowne na jej podstawie nie zostały naliczone, a Emitent nie zawiązywał rezerw na ewentualność naliczenia takich kar.

Rozwiązanie Umowy jest konsekwencją zmiany źródła zasilania z węglowego na gazowe w projekcie budowy i eksploatacji nowej elektrowni w Ostrołęce.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem