Zakończenie procesu rozliczenia Projektu Węglowego z Generalnym Wykonawcą w ramach kontraktu dotyczącego budowy Elektrowni Ostrołęka "C"

Należy do:

  • Raporty bieżące
 
Raport bieżący nr  11/2022
 
Data: 01.04.2022 r.
 
 
Tytuł raportu: Zakończenie procesu rozliczenia Projektu Węglowego z Generalnym Wykonawcą w ramach kontraktu dotyczącego budowy Elektrowni Ostrołęka "C"
 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 25/2021 z dnia 25 czerwca 2021 roku oraz nr 41/2021 z dnia 22 grudnia 2021 roku, Zarząd Energa SA ("Emitent") informuje, że w dniu 1 kwietnia 2022 roku otrzymał informację od spółki Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. ("EO") o zakończeniu rozliczenia w dniu 31 marca 2022 roku, zgodnie z zawartym porozumieniem (o którym mowa w wymienionych wyżej raportach bieżących), Projektu Węglowego w ramach kontraktu dotyczącego budowy Elektrowni Ostrołęka "C" z Generalnym Wykonawcą - konsorcjum GE Power sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (lider) i GE Steam Power Systems S.A.S. z siedzibą w Boulogne-Billancourt, Francja. Ostateczna wartość należności wynikająca z dokonanego rozliczenia wyniosła 958 mln zł netto i w związku tym suma należna Generalnemu Wykonawcy, wynikająca z różnicy między powyższą wartością a sumami już uiszczonymi, została już w całości przez EO zapłacona. Tym samym zakończył się proces rozliczenia Projektu Węglowego z Generalnym Wykonawcą. Koszty poniesione przez Emitenta w związku z rozliczeniem prac Generalnego Wykonawcy wyniosły 50% ww. kwoty, czyli 479 mln zł netto (taka sama kwota przypadła na Enea S.A.).

W związku z powyższym Emitent zidentyfikował możliwość dalszego rozwiązania rezerwy - do poziomu około 16 mln zł - utworzonej pierwotnie w 2020 roku w kwocie 218 mln zł na finansowanie EO dla celów rozliczenia Projektu Węglowego. Wpływ tego zdarzenia na skonsolidowany zysk netto Grupy Energa oraz jednostkowy zysk netto Energa SA za 2022 rok wyniósł około 30 mln zł (jako efekt obniżenia ww. rezerwy z poziomu 46 mln zł na koniec 2021 roku). Jest to zdarzenie o charakterze niegotówkowym, powiększającym wynik netto bez wpływu na wynik EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację oraz odpisy aktualizujące wartość niefinansowych aktywów trwałych).

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem