Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku

Należy do:

  • Raporty bieżące
 
Raport bieżący nr   4/2022
 
Data: 27.01.2022 r.
 
Tytuł raportu: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku
 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd Energa SA ("Spółka") przekazuje daty publikacji raportów okresowych Grupy Kapitałowej Energa w 2022 roku:

1. Skonsolidowane raporty kwartalne:

- Raport kwartalny za I kwartał 2022 roku - 12 maja 2022 roku.

- Raport kwartalny za III kwartał 2022 roku - 10 listopada 2022 roku.

2. Skonsolidowany raport półroczny za pierwsze półrocze 2022 roku, zawierający półroczne, skrócone, jednostkowe sprawozdanie finansowe - 11 sierpnia 2022 roku.

3. Raporty roczne:

- Jednostkowy raport roczny za 2021 rok - 18 marca 2022 roku.

- Skonsolidowany raport roczny za 2021 rok - 18 marca 2022 roku.

Jednocześnie Spółka oświadcza, że zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie"), nie będzie publikować odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych. Skonsolidowane raporty kwartalne Grupy Kapitałowej Energa będą zawierały kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz kwartalne informacje finansowe.

Ponadto Spółka informuje, że zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, nie będzie publikować skonsolidowanych raportów kwartalnych IV kwartał 2021 roku oraz za II kwartał 2022 roku. Spółka nie będzie publikować również odrębnego jednostkowego raportu półrocznego zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem