Powołanie Członka Rady Nadzorczej Energa SA

Należy do:

  • Raporty bieżące
Raport bieżący nr   19/2022
 
Data: 22.04.2022 r.
 
Tytuł raportu: Powołanie Członka Rady Nadzorczej Energa SA
 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd spółki Energa SA ("Spółka") informuje, że 22 kwietnia br. akcjonariusz większościowy Spółki, PKN ORLEN S.A. ("PKN ORLEN"), złożył oświadczenie o powołaniu na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 3 Statutu Spółki z dniem 26 kwietnia 2022 roku do Rady Nadzorczej Spółki VI wspólnej kadencji Pani Iwony Waksmundzkiej-Olejniczak.

Poniżej Spółka przekazuje informacje dotyczące powołanego Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Pani Iwona Waksmundzka-Olejniczak - Członek Rady Nadzorczej Energa SA

Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu dużymi zespołami i strukturami korporacyjnymi, w szczególności w sektorze oil_gas, energetyka oraz w sektorze bankowym. Dysponuje dogłębną wiedzą w zakresie zasad funkcjonowania rynku kapitałowego oraz finansowego, corporate governance, zarządzania dużymi projektami oraz budowania i wdrażania strategii spółek.

Od 9 kwietnia 2022 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA. Od 16 lipca 2021 r. do 8 kwietnia 2022 r. pełniła funkcję Prezesa Zarządu Energa SA. Nadzorowała całą Grupę Kapitałową Energa oraz kluczowe strategiczne projekty inwestycyjne. Koordynowała wdrażanie nowej strategii Grupy Energa ze szczególnym uwzględnieniem celów transformacji energetycznej oraz procesem integracji z Grupą ORLEN. Wcześniej sprawowała funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych Energa SA, zarządzając majątkiem strategicznym, kluczowymi inwestycjami strategicznymi Grupy Energa oraz nadzorowała procesy z zakresu fuzji i przejęć. Odpowiadała także za nadzór korporacyjny i właścicielski w Grupie Energa oraz zarządzanie ładem korporacyjnym.

Z PKN ORLEN była związana od lutego 2018 r., najpierw jako Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich, a następnie od lutego 2019 r. jako Dyrektor Wykonawczy ds. Strategii, Innowacji i Relacji inwestorskich była odpowiedzialna m.in. za opracowanie i realizację strategii PKN ORLEN, strategii dekarbonizacji, strategii wodorowej oraz nadzór nad realizacją projektów strategicznych w całej grupie kapitałowej. W PKN ORLEN nadzorowała również przygotowanie i realizację inwestycji kapitałowych, a także kształtowanie i prowadzenie polityki informacyjnej oraz relacji z uczestnikami rynku kapitałowego. Pod jej nadzorem znajdował się również obszar R_D wraz ze strategią rozwoju.

W latach 2016-2017 na stanowiskach dyrektora poszczególnych departamentów w Banku Ochrony Środowiska S.A. nadzorowała obszar bankowości prywatnej, a następnie bankowości korporacyjnej. W latach 2013-2016 jako kierownik marki w Plus Banku S.A. odpowiadała za budowę, kształtowanie i realizację strategii marketingowej oraz polityki komunikacji zewnętrznej. W latach 2002-2012 w Invest Banku S.A. zarządzała siecią sprzedaży, odpowiadała za kształtowanie oferty produktowej, budowę i realizację strategii banku. Nadzorowała realizację polityki komunikacji zewnętrznej, zarządzała relacjami z kluczowymi klientami banku, kolejno na stanowiskach kierownika ds. bankowości detalicznej, kierownika ds. marketingu i analiz, a następnie kierownika marki. W latach 2001-2002 była kierownikiem ds. kluczowych klientów w ComputerLand. W latach 1998-2001 pracowała w Banku Współpracy Europejskiej odpowiadając za relacje z kluczowymi klientami Banku.

Jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (Zarządzanie i Marketing) oraz Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie (Finanse i Bankowość). Posiada dyplom Executive MBA przyznany przez Wyższą Szkołę Handlu i Usług w Poznaniu. Ukończyła także studia podyplomowe "Project Management" w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest Certyfikowanym Doradcą Finansowym European Financial Planning Association. Ukończyła wiele kursów i szkoleń z zakresu funkcjonowania rynku finansowego oraz umiejętności menedżerskich.

Pani Iwona Waksmundzka-Olejniczak nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Energa SA, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu, jak również nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem