Wstępne wyniki aukcji głównej rynku mocy na rok 2027 opublikowane przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Należy do:

  • Raporty bieżące
Raport bieżący nr 49/2022
 
Data: 20.12.2022 r.
 
Tytuł raportu: Wstępne wyniki aukcji głównej rynku mocy na rok 2027 opublikowane przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 47/2022 z 15 grudnia 2022 roku, Zarząd Energa SA ("Emitent") informuje, że w dniu 20 grudnia 2022 roku Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. podały do publicznej wiadomości wstępne wyniki aukcji głównej rynku mocy na rok 2027, w tym cenę zamknięcia aukcji mocy, która wynosi 406,35 PLN/kW/rok.

Spółki Grupy Energa zawarły następujące umowy mocowe:

1. 736,513 MW dla jednostek istniejących i jednostek redukcji zapotrzebowania (z umową mocową na 1 rok),

2. 154,158 MW dla jednostek modernizowanych (w tym 135,390 MW z umową mocową na 5 lat oraz 18,768 MW z umową mocową na 7 lat),

3. 3,790 MW dla jednostek nowych (z umową mocową na 7 lat).

Łączne przychody Grupy Energa w 2027 roku z tytułu ww. zawartych kontraktów mogą wynieść ok. 363,46 mln zł.

W odniesieniu do kontraktów wieloletnich, Emitent informuje, że przewidywane przychody w ujęciu rocznym od 2027 roku mogą wynieść ok. 9,16 mln zł dla spółki Energa Wytwarzanie SA (łączne przychody w okresie 7 lat mogą wynieść ok. 64,12 mln zł) oraz ok. 55,01 mln zł dla spółki Energa Elektrownie Ostrołęka SA (łączne przychody w okresie 5 lat mogą wynieść ok. 275,05 mln zł), przy czym cena obowiązku mocowego dla wieloletnich umów mocowych podlegać będzie corocznej waloryzacji średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Sumaryczna wielkość obowiązków mocowych Grupy Energa dla roku dostaw 2027 wynikająca z ww. zawartych kontraktów oraz kontraktów wieloletnich zawartych na poprzednich aukcjach wynosi 2 108,782 MW.

Podana cena zamknięcia aukcji nie jest ostatecznym wynikiem aukcji mocy. Ostateczne wyniki aukcji mocy ogłosi Prezes URE w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie internetowej, w pierwszym dniu roboczym następującym po 21. dniu od dnia zakończenia aukcji mocy. Do tego czasu wszystkie umowy mocowe zawarte są pod warunkiem zawieszającym.

Jedynie w przypadku, gdyby ostateczne wyniki aukcji różniły się od wstępnych wyników, Energa SA poda do publicznej wiadomości odpowiednio skorygowane dane.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem