Potwierdzenie ratingu dla Energa SA przez agencję ratingową Moody's

Należy do:

  • Raporty bieżące
Tytuł raportu: Potwierdzenie ratingu dla Energa SA przez agencję ratingową Moody's
Data: 31.10.2022 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   42/2022

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Spółki Energa SA ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 31 października 2022 roku agencja ratingowa Moody's ("Agencja", "Moody's") potwierdziła długoterminową ocenę ratingową w walucie krajowej dla Spółki na poziomie "Baa2". Jednocześnie Agencja potwierdziła rating dla niepodporządkowanego niezabezpieczonego długu Spółki w walucie obcej oraz dla programu średnioterminowych euroobligacji (EMTN) wyemitowanych przez spółkę zależną Emitenta - Energa Finance AB (publ) - na poziomie "Baa2". Perspektywa dla wszystkich ww. ratingów została zmieniona ze stabilnej na pozytywną.

Powyższe działania są następstwem podwyższenia przez Moody's ratingu większościowego akcjonariusza Spółki - PKN ORLEN S.A. ("PKN ORLEN") - do poziomu "A3" z perspektywą stabilną, co wynikało głównie z połączenia PKN ORLEN ze spółką Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

Agencja wskazuje, że ratingi Emitenta nadal odzwierciedlają ogólny niski profil ryzyka biznesowego Spółki (biorąc pod uwagę, że główna część dochodów Grupy Energa pochodzi z regulowanej działalności dystrybucyjnej energii elektrycznej) oraz dobrą sytuację płynnościową. Jednocześnie Moody's dodaje, iż wpływ powyższych czynników na przyznany rating równoważy wyższy profil ryzyka biznesowego segmentów wytwarzania i sprzedaży oraz ryzyko związane z realizacją programu inwestycyjnego na lata 2021-30, który zwiększy dźwignię finansową.

Pozytywna perspektywa ratingów Emitenta jest odzwierciedleniem poglądu Agencji, że poprawa profilu kredytowego PKN ORLEN będzie również korzystna dla Energi SA w związku z dalszą integracją obu spółek.

Pełna treść raportu Agencji jest dostępna na stronie Moody's. Rating został przyznany na zlecenie Emitenta.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem